EPB-verslaggeving

EPB-verslaggever

Omdat beslissingen in de voorontwerpfase een grote impact hebben op de energetische prestaties (onder andere compactheid, oriëntatie, ventilatie…) moet u de EPB-verslaggever vanaf het voorontwerp betrekken bij het ontwerpproces.
Alle informatie over de huidige en toekomstige EPB-regelgeving vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA): www.energiesparen.be.

De VMSW biedt u een modelcontract EPB-verslaggever (doc - 149 kB) aan.

EPB-nota

De VMSW biedt u in het najaar van 2018 op deze pagina een model aan voor de EPB-nota. Tot dat model er is, gebruikt u uw eigen EPB-format voor de projecten die de VMSW adviseert.