EPB-verslaggever

Aangezien beslissingen, genomen in de fase voorontwerp, een grote impact hebben op de energetische prestaties (o.a. compactheid, oriëntatie, ventilatie…), dient de EPB-verslaggever vanaf het voorontwerp betrokken te worden bij het ontwerpproces.

Alle informatie over de huidige en toekomstige EPB-regelgeving is terug te vinden op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA): www.energiesparen.be.

De VMSW stelt een modelcontract EPB-verslaggever (doc - 149 kB) ter beschikking.