Aanstelling bouwprofessionelen

Om een architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, bodemsaneringsdeskundige, landmeter, stedenbouwkundig ontwerper, ontwerper omgevings- en infrastructuurwerken of elke andere dienstverlenende adviseur aan te stellen, bent u onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het ereloon bepaalt welke gunningsprocedure u kunt gebruiken. 

U bezorgt een digitale kopie van het ondertekende contract aan de afdeling projecten van de VMSW via het documentenportaal.

EPB en ventilatieverslaggeving

U vindt hier het modelcontract EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever.

Ingenieur stabiliteit en technieken

Er zijn twee mogelijke pistes: u sluit zelf rechtstreeks een contract met de ingenieur of de architect stelt de ingenieurs speciale technieken of stabiliteit (als raadgever) aan.

Veiligheidscoördinator aanstellen

Voor bouw- en infrastructuurwerken stellen we altijd samen een veiligheidscoördinator aan. U vindt hier een handleiding, modelcontracten en modelofferteformulieren.