Aanstelling bouwprofessionelen

Om een architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, bodemsaneringsdeskundige, landmeter, stedenbouwkundig ontwerper, ontwerper omgevings- en infrastructuurwerken of elke andere dienstverlenende adviseur aan te stellen, bent u onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het ereloon bepaalt welke gunningsprocedure u kunt gebruiken. 

U bezorgt een digitale kopie van het ondertekende contract aan de afdeling projecten van de VMSW via het documentenportaal.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.