Waarborgperiode

De waarborgperiode gaat in op de datum van de voorlopige oplevering. Als de opdrachtdocumenten geen waarborgtermijn vooropstellen, wordt deze op 1 jaar vastgelegd (artikel 92 § 2). De waarborgperiode is dus de periode tussen voorlopige oplevering en definitieve oplevering.

Tijdens de waarborgperiode moet de aannemer al de nodige werken en herstellingen uitvoeren om het bouwwerk in goede staat te houden. Hij is verantwoordelijk voor alle optredende, lichte en verborgen gebreken, maar hij is niet aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt (artikel 84 § 1).

De aanbestedende overheid meldt de aannemer dus best zo snel mogelijk de gebreken die tijdens de waarborgtermijn gebeuren.

Belangrijk: Ook na de voorlopige oplevering en tijdens de waarborgtermijn van 1 jaar, heeft de aanbestedende overheid het recht om maatregelen van ambtswege te nemen. Ook dan zijn dus de stappen, zoals opgesomd op de pagina Actiemiddelen van de aanbestedende overheid, volledig toepasbaar.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.