VO kan niet doorgaan wegens weersomstandigheden

Een ‘proces-verbaal van vaststelling van de onmogelijkheid om tot de voorlopige oplevering over te gaan’ wordt opgemaakt, als de staat van het bouwwerk niet kan worden opgenomen tijdens de vastgestelde termijn van 15 dagen (bijvoorbeeld door slecht weer: sneeuw, overstroming, storm, …). U vindt onderaan deze pagina een link naar dit proces-verbaal.

Het proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering wordt opgesteld binnen de 15 dagen na de dag waarop de onmogelijkheid is opgehouden.

Belangrijk: De aannemer kan deze omstandigheden niet inroepen om zich te onttrekken aan de verplichting het bouwwerk in goede staat van oplevering aan te bieden. 

Formulier

Proces-verbaal van vaststelling van de onmogelijkheid om tot de voorlopige oplevering over te gaan (doc - 117 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.