Inbezitneming van de gebouwen

Door de voorlopige oplevering beschikt de aanbestedende overheid over heel het door de aannemer uitgevoerde bouwwerk.

Voordat de voorlopige oplevering plaatsvindt, mag de aanbestedende overheid (als ze dit wil) al over verschillende delen van het bouwwerk beschikken als die werken klaar zijn. Hiervan moet wel een plaatsbeschrijving opgemaakt worden.

Opgelet: 

  • De volledige of gedeeltelijke inbezitneming van het bouwwerk door de aanbestedende overheid kan niet gelden als voorlopige oplevering.
  • Zodra de aanbestedende overheid het bouwwerk (geheel of deels) in bezit heeft, is de aannemer niet meer verplicht beschadigingen, die door het gebruik komen, te herstellen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.