De aannemer gaat niet akkoord

Behalve bij niet-conforme werken (VO6) en afhoudingen voor waardevermindering(en) (VO5) kan de aanbestedende overheid de afloop van een geschil niet afwachten om voorlopig op te leveren.

De voorlopige oplevering wordt dan ambtshalve afgesloten.

  • De aannemer kan de betwiste eindafrekening ‘onder voorbehoud’ ondertekenen.
  • Weigert de aannemer te ondertekenen, dan stelt de aanbestedende overheid een proces-verbaal op en neemt daarin akte van de punten die de aannemer betwist, van diens eisen en van de redenen waarom hij niet akkoord gaat.
    De aannemer krijgt dan een exemplaar van het proces-verbaal en een kopie van de ter ondertekening voorgelegde documenten in ruil voor een ondertekend en gedateerd ontvangstbewijs. Desnoods worden de documenten aangetekend opgestuurd.

De partijen ondertekenen in beide gevallen het proces-verbaal VO1 waarbij de voorlopige oplevering van de werken wordt toegestaan. Ook als de aannemer de VO1 niet kan (door afwezigheid) of wil ondertekenen (wegens betwisting(en)), is de voorlopige oplevering toch nog rechtsgeldig. Dit geldt natuurlijk alleen als de aannemer correct werd uitgenodigd en opgeroepen om de voorlopige oplevering bij te wonen.


De aannemer krijgt de sommen, verschuldigd volgens de ambtshalve afgesloten eindafrekening, uitbetaald zoals het bestek voorschrijft. Voor de betwiste punten (‘in beraad’) kan de aannemer zijn eventuele rechten doen gelden, zoals beschreven op de pagina Klachten en verzoeken door aannemers.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.