De lijst van gebreken en het bedrag van de afhouding worden vermeld op het formulier VO6.

Het formulier VO6 bepaalt ook

  • de toegestane termijn voor het in orde brengen van de werken;
  • de boete voor eventuele vertraging als deze termijn overschreden wordt.

Het formulier VO6 wordt opgemaakt via

  • de feiten, vaststellingen en ingebrekestellingen die tijdens de werken voorkwamen;
  • de inlichtingen die u tijdens vorige bezoeken op de werf kreeg.

Wanneer gebruikt u het formulier VO6?

Als de maandelijkse vorderingsstaten van de aannemer tonen dat er nog werken in orde te brengen zijn, wordt de aannemer aangemaand dit te doen vóór de voorlopige oplevering. Zie de pagina Voorbereiding tot voorlopige oplevering.

Zijn er op de dag van de voorlopige oplevering nog gebreken die hersteld kunnen worden en geen waardevermindering(en) rechtvaardigen? Dan kunnen de partijen beslissen dat de oplevering plaatsheeft, maar onder voorbehoud dat de gebreken hersteld worden en met een voorlopige afhouding (totdat de herstellingswerken uitgevoerd zijn). Hiervoor gebruikt u het formulier VO6.

Opgelet: Als de lijst met gebreken op de VO6 te lang is of als deze gebreken belangrijke werken omvatten, wordt de oplevering geweigerd (VO1bis). Ook als de aannemer de VO6 niet of alleen onder voorbehoud wilt tekenen, overwegen de partijen best een weigering van de oplevering.

Wat u moet doen nadat de gebreken in orde gebracht zijn, leest u op de pagina Vrijgave van de waarborgen VO6 en VO7.

Onderdelen van het formulier VO6

De waarborg bij de lijst met gebreken

U maakt op het formulier VO6 een lijst met de gebreken en de waarborg (het bedrag van de afhouding).

De waarborg moet voldoende hoog zijn, zodat de aannemer er alle belang bij heeft de werken snel in orde te brengen. Hanteer minimaal tweemaal de prijs van de herstellingswerken als de hinder voor de bewoners ‘beperkt’ blijft en een nog hogere prijs als de hinder voor de bewoners groot is. De waarborg wordt afgerond op het hogere tiental. 

Belangrijk: Een VO6 opmaken met de gebreken zonder waarborg in te houden kan niet. Vermeld duidelijk de posten/artikels en de daaraan gekoppelde hoeveelheden en eenheidsprijzen, samen met de correcte bedragen en de correct in te houden waarborg.

Termijn en vertragingsboete

De VO6 vermeldt altijd een einddatum waartegen alle werken in orde moeten zijn. Deze termijn wordt realistisch bepaald en vastgelegd.

De boete wordt vastgelegd per kalenderdag vertraging. Het totale bedrag van de boete is niet geplafonneerd. In principe hanteert u 1/1000 van de waarborg als de gebreken de bewoners niet of weinig hinderen. Een hoger boetebedrag kan natuurlijk altijd, bijvoorbeeld als de hinder voor de bewoners groot of duidelijk aanwezig is. 

Formulier

VO6 2013: Slecht uitgevoerde werken die in orde moeten worden gebracht (doc - 165 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.