Het formulier VO5 vat de waardeverminderingen samen. De aanbestedende overheid kan de voorlopige oplevering en prestaties aanvaarden, in ruil voor een waardevermindering.

Het formulier VO5 wordt opgemaakt via

  • de feiten, vaststellingen en ingebrekestellingen die tijdens de werken voorkwamen;
  • de inlichtingen die u tijdens vorige bezoeken op de werf kreeg.

De aannemer moet het voorgestelde percentage van de waardevermindering aanvaarden.

Wat is een waardevermindering?

Er is een waardevermindering als de vastgestelde afwijkingen van niet-essentiële voorwaarden van de opdracht

  • miniem zijn;
  • en geen grote hinder veroorzaken bij het gebruik en bij de verwerking;
  • en geen grote hinder veroorzaken tegenover de levensduur.

De waardevermindering

  • staat in verhouding tot de vermoedelijke kost om het werk in orde te brengen;
  • mag nooit lager zijn dan het werkelijke waardeverlies;
  • houdt rekening met de eventuele korting die de aannemer op zijn offerte gaf en de toegepaste prijsherziening;
  • is onafhankelijk van boetes en andere afhoudingen.

Wat komt niet op formulier VO5 (maar op andere formulieren)?

Een waardevermindering op formulier VO5 is geen vermindering van kwaliteit waarvoor de aanbestedende overheid zelf koos tijdens de uitvoering. Hiervoor maakt u een verrekening VA2 op (zie pagina Wijzigingen aan de opdracht).

Er is geen waardevermindering als onvolmaaktheden gemakkelijk hersteld kunnen worden. Dit wordt opgenomen als voorlopige inhoudingen op het formulier VO6 (in orde te brengen werken). 

Belangrijk: De werken en uitvoering(en) die contractueel niet voldoen, worden niet aanvaard. Het contract moet gerespecteerd worden. U meldt best al tijdens de uitvoeringsfase de werken die contractueel niet voldoen en de niet-conforme gebruikte materialen aan de aannemer. U doet dit via een proces-verbaal van in gebreke blijven (artikel 44).

Formulier

VO5 2013: Waardevermindering(en) (doc - 169 kB)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.