Het formulier VO4 vat alle afrekeningen van de ‘vermoedelijke hoeveelheden’-posten (VA1) en alle contractwijzigingen (VA2) samen, die tijdens de uitvoering van de werken werden aanvaard en goedgekeurd. Het formulier VO4 wordt opgemaakt vóór de voorlopige oplevering.

Belangrijk: maak een onderscheid tussen VA1’s en VA2’s

Het onderscheid tussen VA1 en VA2 is belangrijk als de aannemer een schadevergoeding zou vragen. Als het saldo van de contractwijzigingen (VA2) negatief is, heeft de aannemer recht op een schadevergoeding van 10%. Belangrijk: de aannemer moet zelf om deze schadevergoeding vragen.

Deze schadevergoeding is forfaitair vastgelegd op 10% van het negatief saldo van de VA2’s. VA1’s tellen dus niet mee in de schadevergoeding en in de berekening ervan.

U leest hierover meer in artikel 80 § 5 en op de pagina Wijzigingen aan de opdracht.

Gegevens overnemen op de formulieren VO2 en VO3

De uiteindelijke eindbalans van de verrekeningen noteert u op de eindafrekening van het formulier VO2. De schadevergoeding neemt u op in de rubriek ‘allerlei niet onderworpen aan de btw’ op het formulier VO2.

Het totaal van de toegestane termijnverlenging(en) noteert u op het formulier VO3.

Formulier

VO4 2013: Samenvatting van de verrekeningen (doc - 171 kB)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.