Op het formulier VO3 vult u de data in die helpen bepalen of er werken in vertraging uitgevoerd werden. Indien nodig, stelt u via deze berekende vertraging ook het boetebedrag vast. 

Wat is de contractuele voltooiingsdatum?

Op de dag van de voorlopige oplevering moet de contractuele voltooiingsdatum of uitvoeringstermijn gekend zijn. Die termijn moet rekening houden met de termijnverlengingen die de aanbestedende overheid goedkeurde.

De contractuele voltooiingsdatum is de som van de oorspronkelijke uitvoeringstermijn en de toegestane termijnverlengingen, die u bij de datum van de aanvang werken (of reële aanvangsdatum) telt.

Voorbeeld:  
 

Aanvang werken:  1 maart 2014
Uitvoeringstermijn: 200 kalenderdagen
Termijnverlenging: 52 kalenderdagen
Contractuele voltooiingsdatum: 8 november 2014

Haalt de aannemer al dan niet de contractuele voltooiingsdatum?

Heeft de aannemer de werken voltooid binnen de contractuele voltooiingsdatum? Dan is de boete nihil en moet de berekening van het boetebedrag niet gemaakt worden.

U schrijft op het formulier ‘NIHIL’ op de plaats waar u normaal het aantal dagen vertraging invult.

Heeft de aannemer de werken voltooid voor of na de contractuele voltooiingsdatum? Dan verwittigt de aannemer de aanbestedende overheid via een aangetekende brief. In deze brief vraagt de aannemer de voorlopige oplevering.

De door de aannemer opgegeven datum geldt dan als voltooiingsdatum.

Volgens artikel 46 wordt de aannemer dan een boete aangerekend: 'de vertragingsboetes door de aanbestedende overheid kunnen gevorderd worden enkel en alleen al op basis van het verstrijken van de uitvoeringstermijn en dit zonder de aannemer in gebreke te stellen en zonder een proces-verbaal op te maken. De vertragingsboete wordt van rechtswege toegepast voor het totaal aantal dagen vertraging'.

Hoe bepaalt u de vertraging en het boetebedrag?

Het verschil tussen de werkelijke voltooiingsdatum en de contractuele voltooiingsdatum bepaalt het aantal dagen vertraging.

Voorbeeld:
 

Contractuele voltooiingsdatum:  8 november 2014
Werkelijke voltooiingsdatum: 20 december 2014
Aantal dagen vertraging: 42 kalenderdagen

 

Met dit aantal dagen vertraging kan de boete berekend worden (artikel 86). Het hangt af van de grootte van het opdrachtbedrag en de oorspronkelijke uitvoeringstermijn welke formule u moet gebruiken.  

Formule 1

Voor welke opdrachten?

  •  het oorspronkelijke opdrachtbedrag is hoger dan 75.000,00 euro

en

  • de oorspronkelijke uitvoeringstermijn is langer dan 150 kalenderdagen

R = 0,45 maal breuk (van M x n tot de tweede gedeeld door grote N tot de 2de)

R =   het bedrag van de toe te passen boete
M =  het oorspronkelijke opdrachtbedrag
N =  oorspronkelijke uitvoeringstermijn x 0,7 (product naar beneden afronden)
n =  het aantal dagen vertraging

 
Formule 2

Voor welke opdrachten?

  • het oorspronkelijk opdrachtbedrag is lager dan 75.000,00 euro

 en 

  • de oorspronkelijke uitvoeringstermijn is korter dan 150 kalenderdagen

R = 0,45 maal breuk van (M maal n tot de tweede) gedeeld door (150 x grote N)
 

R =   het bedrag van de toe te passen boete
M =  het oorspronkelijke opdrachtbedrag
N =  (oorspronkelijke uitvoeringstermijn x 0,7) x 150 (product naar beneden afronden)
n =  het aantal dagen vertraging

 Opgelet:

  • Bestaat de opdracht uit verschillende percelen met elk een eigen uitvoeringstermijn (N) en een eigen opdrachtbedrag (M), dan wordt de vertragingsboete als aparte opdrachten berekend.
  • Het totale bedrag van de vertragingsboete mag nooit hoger zijn dan 5% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.
  • Een vertragingsboete onder 75,00 euro per opdracht wordt niet aangerekend.

De aannemer kan altijd een hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de vertragingsboete vragen. Op de pagina Teruggave van boetes en straffen en in artikel 50 en 51 kunt u lezen onder welke voorwaarden een teruggave kan gebeuren. 

Het formulier

VO3 2013: Berekening van de termijn en de boete door laattijdige uitvoering (doc - 136 kB)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.