Bespreking van de formulieren

De documenten voorlopige oplevering worden opgemaakt voor ieder perceel dat deel uitmaakt van een afzonderlijke opdracht. Voor elke opdracht wordt een proces-verbaal opgesteld waarin ofwel de oplevering (VO1), ofwel de niet-oplevering (VO1bis) wordt vastgesteld.

Let op, de oplevering van een gecombineerd dossier (bouw + infrastructuur) heeft kleine verschillen. 

Noodzakelijke formulieren bij voorlopige oplevering:

*= enkel als deze niet nihil zijn op de VO2
 

Als de VO4, VO5, VO6 en VO7 nihil zijn, moeten deze documenten niet ingevuld en bijgevoegd worden.

Noodzakelijke formulieren bij niet-oplevering:

Wie krijgt welke exemplaren van de VO’s?

De aanbestedende overheid stuurt 1 (origineel) exemplaar van elk document VO via een aangetekende brief naar de aannemer of overhandigt het aan de aannemer in ruil voor een ontvangstbewijs. Zowel de aanbestedende overheid als de leidend ambtenaar houden 1 exemplaar bij.

Als de aannemer niet akkoord gaat, mag hij de documenten ‘onder voorbehoud’ ondertekenen (zie pagina Wat als de aannemer niet akkoord gaat met één of meerdere punten van de voorlopige oplevering?)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.