Bespreking van de formulieren

De documenten voorlopige oplevering worden opgemaakt voor ieder perceel dat deel uitmaakt van een afzonderlijke opdracht. Voor elke opdracht wordt een proces-verbaal opgesteld waarin ofwel de oplevering (VO1), ofwel de niet-oplevering (VO1bis) wordt vastgesteld.

Noodzakelijke formulieren bij voorlopige oplevering:

*= enkel als deze niet nihil zijn op de VO2
 

Als de VO4, VO5, VO6 en VO7 nihil zijn, moeten deze documenten niet ingevuld en bijgevoegd worden.

Noodzakelijke formulieren bij niet-oplevering:

Wie krijgt welke exemplaren van de VO’s?

De aanbestedende overheid stuurt 1 (origineel) exemplaar van elk document VO via een aangetekende brief naar de aannemer of overhandigt het aan de aannemer in ruil voor een ontvangstbewijs. Zowel de aanbestedende overheid als de leidend ambtenaar houden 1 exemplaar bij.

Als de aannemer niet akkoord gaat, mag hij de documenten ‘onder voorbehoud’ ondertekenen (zie pagina Wat als de aannemer niet akkoord gaat met één of meerdere punten van de voorlopige oplevering?)

VO1

PV van voorlopige oplevering. Deze pagina bevat een blanco formulier.

VO2

Algemene samenvatting en financiële afrekening. Deze pagina bevat een blanco formulier.

VO3

Termijn- en boeterekening. Toelichting bij artikel 46 en 86 van het KB van 14 januari 2013. Deze pagina bevat een blanco formulier.

VO4

Samenvatting van de verrekeningen VA1 en/of VA2. Deze pagina bevat een blanco formulier.

VO5

Waardevermindering(en). Toelichting bij art. 71 van het KB van 14 januari 2013. Deze pagina bevat een blanco formulier.

VO6

Slecht uitgevoerde werken. Deze pagina bevat blanco formulieren.

VO7

Uitgestelde werken. Toelichting bij deel 2 van het bestek VM/B 2013/2017, rubriek 'voorlopige oplevering', deel 'uitgestelde werken'. Deze pagina bevat een blanco formulier.