Voorlopige oplevering

Wat is een voorlopige oplevering (VO)?

Van zodra de contractuele einddatum bereikt is, voorziet de wetgeving overheidsopdrachten een procedure waarbij vastgesteld wordt of de opdracht al dan niet correct voltooid is. Dit is de voorlopige oplevering.
Samen met de voorlopige oplevering wordt ook een eindafrekening gemaakt om de opdracht correct financieel af te sluiten.

De voorlopige oplevering is een contractueel erg belangrijke fase. Hieruit blijkt namelijk dat alle partijen de werken als beëindigd beschouwen en dat de werken zijn uitgevoerd volgens alle eisen vermeld in .

Voldoet het bouwwerk niet aan de bepalingen of voorwaarden van de opdracht? Of, is het bouwwerk niet volgens de regels van vakmanschap en bouwkunde uitgevoerd? Dan sloopt en herbouwt de aannemer het.  

Doet de aannemer dit niet? Dan gebeurt dit, op bevel van de aanbestedende overheid, op zijn kosten en risico (zie pagina Actiemiddelen van de aanbestedende overheid). De aannemer stelt zich ook bloot aan boetes en straffen omdat hij de bepalingen en voorwaarden van de opdracht niet naleeft.

De aanbestedende overheid kan de aannemer op dezelfde manier verplichten het bouwwerk of delen ervan, waarin niet aanvaarde producten werden verwerkt of die in een verbodsperiode werden uitgevoerd, te slopen en te herbouwen. Desnoods handelt ze op kosten en risico van de aannemer.

 

 

Voorbereiding tot voorlopige oplevering

Toelichting bij artikel 64, 91 en 92 van het KB van 14 januari 2013. Over de rondgang vooraf, de datum vaststellen en het definitief nazicht.

Weigering van de voorlopige oplevering

PV van niet-oplevering (VO1bis). Welke zijn criteria voor weigering? Wat na de weigering?

Vrijgave van de waarborgen

Over waarborgen ingehouden bij VO6 en/of VO7.

Inbezitneming van de gebouwen

Toelichting bij artikel 91 van het KB van 14 januari 2013.

VO kan niet doorgaan wegens weersomstandigheden

Wat moet u doen als er geen voorlopige oplevering kan plaatsvinden door ongunstige weersomstandigheden zoals sneeuw, storm, overstroming, ...?

De aannemer gaat niet akkoord

Wat als de aannemer niet akkoord gaat met één of meerdere punten van de voorlopige oplevering?

Teruggave van boetes en straffen

Toelichting bij artikel 50 en 51 van het KB van 14 januari 2013.