Voorlopige oplevering

Wat is een voorlopige oplevering (VO)?

Van zodra de contractuele einddatum bereikt is, voorziet de wetgeving overheidsopdrachten een procedure waarbij vastgesteld wordt of de opdracht al dan niet correct voltooid is. Dit is de voorlopige oplevering.
Samen met de voorlopige oplevering wordt ook een eindafrekening gemaakt om de opdracht correct financieel af te sluiten.

De voorlopige oplevering is een contractueel erg belangrijke fase. Hieruit blijkt namelijk dat alle partijen de werken als beëindigd beschouwen en dat de werken zijn uitgevoerd.

Voldoet het bouwwerk niet aan de bepalingen of voorwaarden van de opdracht? Of, is het bouwwerk niet volgens de regels van vakmanschap en bouwkunde uitgevoerd? Dan sloopt en herbouwt de aannemer het.  

Doet de aannemer dit niet? Dan gebeurt dit, op bevel van de aanbestedende overheid, op zijn kosten en risico (zie pagina Actiemiddelen van de aanbestedende overheid). De aannemer stelt zich ook bloot aan boetes en straffen omdat hij de bepalingen en voorwaarden van de opdracht niet naleeft.

De aanbestedende overheid kan de aannemer op dezelfde manier verplichten het bouwwerk of delen ervan, waarin niet aanvaarde producten werden verwerkt of die in een verbodsperiode werden uitgevoerd, te slopen en te herbouwen. Desnoods handelt ze op kosten en risico van de aannemer.

 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.