Definitieve oplevering

Een overheidsopdracht van werken is pas klaar als de definitieve oplevering via een proces-verbaal gebeurt. Dit gebeurt 1 jaar na de voorlopige oplevering. 

Wanneer vindt de definitieve oplevering plaats? 

De definitieve oplevering vindt plaats binnen de 15 dagen voor de dag waarop de waarborgperiode  verstrijkt (artikel 92 § 3). 

Voorbeeld:

  • De voorlopige oplevering vond plaats op 1 juli 2013.
  • De definitieve oplevering gebeurt op een dag tussen 15 juni 2014 en 1 juli 2014.

De aanbestedende overheid nodigt de aannemer uit voor de definitieve oplevering. Dit gebeurt via een aangetekende brief die minstens 7 dagen voor de vastgestelde datum van oplevering verzonden moet zijn. 

De definitieve oplevering gaat dan rechtsgeldig door, ook al is de aannemer zelf niet aanwezig op de oplevering (artikel 92 § 4).

Een proces-verbaal van definitieve oplevering (DO1) of van niet-oplevering (DO2) opmaken

Op de dag van de definitieve oplevering wordt een proces-verbaal van definitieve oplevering (DO1) of een proces-verbaal van niet-oplevering (DO2) opgemaakt. Twee vertegenwoordigers van de aanbestedende overheid, de aannemer en de ontwerper ondertekenen het proces-verbaal DO1 of DO2. 

Als een DO1 wordt opgemaakt,

  • zijn de werken die bij de voorlopige oplevering in een proces-verbaal VO6 en/of VO7 stonden, al eerder in orde gebracht;
  • is de aanbestedende overheid verplicht de resterende helft van de borgtocht vrij te geven (artikel 93 en 33).

Als een DO2 is opgesteld, moet de aannemer

  • de lijst van gebreken in orde te brengen;
  • daarna de aanbestedende overheid hiervan via een aangetekende brief verwittigen.

De aanbestedende overheid is dan verplicht om binnen de 15 dagen na ontvangst van die brief opnieuw een oplevering te organiseren.

Formulieren

DO1 2017: Proces-verbaal van definitieve oplevering (doc - 2.240 kB)

DO2 2017: Proces-verbaal van niet-oplevering (doc - 2.242 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.