Oplevering

'Oude' wetgeving

De toelichting bij de wetgeving die van toepassing is op lopende opdrachten, bekend gemaakt vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017, vindt u terug in de Handleiding wetgeving overheidsopdrachten.

De toelichting bij de wetgeving die van toepassing is op lopende opdrachten, bekend gemaakt voor 1 juli 2013, vindt u terug in de A2001. Op die pagina vindt u ook de modeldocumenten die voor deze opdrachten gelden.

In de blokjes hieronder vindt u de toelichtingen en modeldocumenten bij de 'nieuwe' wetgeving die van toepassing is op alle opdrachten, bekend gemaakt vanaf 1 juli 2013.  

Waarborgperiode

De waarborgperiode is de periode tussen voorlopige oplevering en definitieve oplevering. Toelichting bij artikel 65 en 84 § 2 van het KB van 14 januari 2013.

Definitieve oplevering

Een overheidsopdracht van werken is pas klaar als de definitieve oplevering via een proces-verbaal gebeurt. Dit gebeurt 1 jaar na de voorlopige oplevering.