Voorbeeld van een gunningsonderzoek

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is.

Vier ingediende offertes

Proces-verbaal van opening van de offertes

Overzichtstabel met alle bestel- en rangschikkingsbedragen

Verbetering van hoeveelheden

Gesignaleerde leemten

Berekening vergeten post

Berekening leemte

Onderzoek naar abnormale prijzen

Bepaling van het rangschikkingsbedrag

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.