Vergeten posten door de inschrijver

De inschrijver vulde geen prijs in

Een inschrijver vult geen prijs in voor een of meerdere posten in de samenvattende opmeting. Dan heeft u twee opties:

  • U beschouwt de offerte als onregelmatig en weert ze dus.
  • U berekent de ‘vergeten’ post volgens de formule in artikel 86, § 2 van het KB plaatsing van 18 april 2017.

Opgelet: U kunt een offerte alleen weren, als de inschrijver een groot aantal posten niet invulde, die een belangrijk deel uitmaken van de offerte. U moet per geval bekijken of dit aangewezen is.

U berekent de vergeten post

Als u de offerte niet weert, kunt u kiezen om een prijs te bereken voor de ‘vergeten’ post. U gebruikt hiervoor de volgende formule:

P = breuk van (L X Y) gedeeld door X
 

De verschillende onderdelen staan voor het volgende:
 

P

De te berekenen prijs voor de vergeten post.

L

Het rekenkundig gemiddelde van de prijzen die de andere inschrijvers voor de betrokken post invulden.

X

Totaalprijs van de inschrijvers die een prijs invulden voor de post.

Hoe berekent u deze totaalprijs?

 Dit is de som van:

  • het rekenkundig verbeterde totaal offertebedrag (totaal A op het formulier VTG-04);
  • het saldo van de gewijzigde hoeveelheden (balans C op het formulier VTG-04);
  • en eventuele gesplitste posten.

minus: de som van (de totaalprijs van) alle posten waarvoor een van de inschrijvers geen prijs vermeldde.

Het totaal hiervan is inclusief de eventuele korting die de inschrijver toestond.

Als er in één plaatsingsprocedure verschillende vergeten posten zijn, dan blijft X identiek bij de berekening van iedere vergeten post.

Y

Totaalprijs van de inschrijvers die geen prijs invulden voor het artikel.

Hoe berekent u deze totaalprijs?

Dit is de som van:

  • het rekenkundig verbeterde totaal offertebedrag (totaal A op het formulier VTG-04);
  • het saldo van de gewijzigde hoeveelheden (balans C op het formulier VTG-04);
  • en eventuele gesplitste posten.

minus: de som van (de totaalprijs van) alle posten waarvoor een van de inschrijvers geen prijs vermeldde.

Het totaal hiervan is exclusief de eventuele korting die de inschrijver toestond.

Als er in één plaatsingsprocedure verschillende vergeten posten zijn, dan blijft Y identiek bij de berekening van iedere vergeten post.

Verwerken van vergeten posten in het gunningsverslag (formulier VTG-08.01)

De ontwerper verwerkt de ‘vergeten’ posten op een formulier VTG-08.01 (.xlsm - 102 kB). Hij stelt een VTG-08.01 op per artikel, niet per inschrijver.

De verschillende elementen die nodig zijn om de vergeten post te berekenen en de bovenstaande formule toe te passen, vindt u op de VTG-08.01.

Zijn alle vergeten posten berekend? Dan wordt de som van de eventuele vergeten posten per inschrijver toegevoegd aan de som van de eventuele gesplitste posten. Dit bedrag komt in kolom 6 van het formulier VTG-04 en onderaan de samenvattende opmeting.

Formulier

VTG-08.01 2017: Berekening vergeten post (xlsm - 102 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.