Rangschikking van de offertes

De laatste stap in het gunningsonderzoek is de rangschikking van de offertes bepalen. Zo beloont u de inschrijvers die terecht verbeteringen in min hebben gesignaleerd, want hierdoor verminderen uw kosten.

Berekening van het rangschikkingsbedrag (formulier VTG-10)

De ontwerper berekent het rangschikkingsbedrag voor iedere inschrijver op een apart formulier VTG-10 (.xlsm - 102 kB). Op elk formulier lijst de ontwerper alle artikels op waarvoor hij een verbetering in min aanvaardde.

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk, wat afhangt van 1) welke verbetering de inschrijver signaleerde, 2) wat de ontwerper uiteindelijk aanvaardde.

Scenario 1

 • inschrijver X signaleert een verbetering van de hoeveelheid
 • de ontwerper aanvaardt de verbetering volledig

Voorbeeld:

 • De oorspronkelijk voorziene hoeveelheid in de samenvattende opmeting: 30.
 • De verbetering die inschrijver X signaleerde: -5.
 • De aanvaarde verbetering: -5.
 • De definitief aanvaarde hoeveelheid: 25.

Voor dit artikel wordt er voor inschrijver X niets bijgeteld.  

Scenario 2

 • inschrijver X signaleert een verbetering van de hoeveelheid
 • de ontwerper aanvaardt de verbetering deels

De gesignaleerde verbetering is groter dan wat de ontwerper aanvaardt.

Voorbeeld:

 • De oorspronkelijk voorziene hoeveelheid in de samenvattende opmeting: 30.
 • De verbetering die inschrijver X signaleerde: -10.
 • Aanvaarde verbetering in min: -5.
 • De definitief aanvaarde hoeveelheid: 25.

Voor dit artikel wordt er voor inschrijver X niets bijgeteld.

De ontwerper stelt vast dat de inschrijver zich vergist heeft en dat de verbetering niet zo groot is als de inschrijver signaleerde. Voor deze vergissing wordt de inschrijver ook niet bestraft.

Scenario 3

 • inschrijver X signaleert een verbetering van de hoeveelheid
 • de ontwerper aanvaardt de verbetering deels

De gesignaleerde verbetering is kleiner dan wat de ontwerper aanvaardt.

Voorbeeld:

 • De oorspronkelijk voorziene hoeveelheid in de samenvattende opmeting: 30.
 • De verbetering die inschrijver X signaleerde: -5.
 • Aanvaarde verbetering in min: -10.
 • De definitief aanvaarde hoeveelheid: 20.

Voor dit artikel wordt er voor inschrijver X vijf maal de eenheidsprijs voor het betrokken artikel bijgeteld.

De inschrijver heeft namelijk maar een deel van de verbetering gesignaleerd en kan dus enkel voor dat deel beloond worden.

Scenario 4

 • inschrijvers X en Y signaleren een verschillende verbetering
 • de ontwerper rekent de hoeveelheid na en komt tot nog een andere conclusie dan de inschrijvers

Voorbeeld: 

 • De oorspronkelijk voorziene hoeveelheid in de samenvattende opmeting: 30.
 • De verbetering die inschrijver X signaleerde: -15.
 • De verbetering die inschrijver Y signaleerde: -5.
 • De definitief aanvaarde hoeveelheid: 20.

Voor dit artikel wordt er voor inschrijver Y vijf maal de eenheidsprijs voor het betrokken artikel bijgeteld. Voor inschrijver X wordt er voor dit artikel niets bijgeteld.

Formulier

VTG-10 2017: Bepaling van het rangschikkingsbedrag (xlsm - 102 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.