Opening van de offertes

De wetgeving verplicht het elektronisch indienen van offertes (artikel 14 § 1 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016). Er is een overgangsperiode voorzien waarin papieren offertes nog toegelaten zijn.

U bent verplicht om het elektronisch indienen van offertes op te leggen vanaf:

  • 18 oktober 2018 voor opdrachten vanaf de Europese drempel (artikel 128 van het KB plaatsing van 18 april 2017)
  • 1 januari 2020 voor alle opdrachten (artikel 129 van het KB plaatsing van 18 april 2017)

Voorlopig kan u dus nog in de opdrachtdocumenten bepalen of de inschrijver zijn offerte op papier of elektronisch indient of dat hij dit zelf mag kiezen. Hoe inschrijvers hun offerte moeten indienen, bepaalt ook hoe de opening van de offertes verloopt. 

Offertes op papier

Verloop van de zitting voor de ontvangst van offertes op papier.

Elektronisch ingediende offertes

Verloop van de openingszitting via e-Tendering.