Opening en onderzoek van de offertes

Opening van de offertes

Hoe verloopt de opening van offertes?

Toegangsrecht

Eerste fase van het gunningsonderzoek waarin u via de uitsluitingscriteria de betrouwbaarheid van de inschrijvers onderzoekt. Toelichting bij de artikels 61 tot 64 van het KB plaatsing van 18 april 2017 en artikels 67 tot 70 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Kwalitatieve selectie

Tweede fase van het gunningsonderzoek waarin u via de selectiecriteria de geschiktheid van de inschrijvers onderzoekt. U gaat na of de inschrijvers financieel, economisch en technisch in staat zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen. Toelichting bij het artikel 71 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en in de artikels 65 tot 72 van het KB plaatsing van 18 april 2017.

Controle uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

Toelichting bij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord.

Regelmatigheid van de offertes

Eerste stap in het onderzoek van de inhoud van de offertes. Er is een verschil tussen een substantiële en een relatieve onregelmatigheid.

Verbeteren van rekenfouten en materiële fouten

Verschil tussen reken- en materiële fouten en toelichting bij de manier waarop u deze fouten moet rechtzetten.

Verbeteren van hoeveelheden

Toelichting bij de formulieren VTG-05 en VTG-06.

Vergeten posten door de inschrijver

Toelichting bij het formulier VTG-08.01.

Leemten en gesplitste posten

Toelichting bij de formulieren VTG-07 en VTG-08.02.

Onderzoek van abnormale prijzen

Toelichting bij de formulieren VTG-09.01 en VTG-09.02.

Rangschikking van de offertes

Toelichting bij het formulier VTG-10.

Samenvatting van het gunningsonderzoek

Toelichting bij het formulier VTG-04.

Modeldocumenten

U vindt hier alle VTG-formulieren verzameld op één pagina.

Voorbeeld van een gunningsonderzoek

Voorbeeld van ingevulde VTG-formulieren, op basis van een fictieve open aanbesteding met vier inschrijvers.