Dossier samenstellen

Voor projecten voor 1 januari 2018

Graag 1 exemplaar van het voorontwerp aan de VMSW bezorgen.

Het dossier moet samengesteld zijn uit:

 • situatieplan
  • op kadastrale schaal 1/2500 of 1/1250
  • precieze aanduiding van de grenzen van de gronden die eigendom zijn van de bouwheer of zullen worden aangekocht
  • aanduiding van de sociale voorzieningen (in de onmiddellijke omgeving of begrepen in het project)
 • Inplantingsplan
  • minimaal op schaal 1/500
  • noordpijl
  • gegevens m.b.t. de topografie (langs- en dwarsprofiel van het terrein, peilenplan)
  • (verkavelings)plan met aanduiding van de bestaande omringende bebouwing, wegenaanleg, riolering, beplanting, enz.
  • oppervlakte van het te benutten perceel
 • Grondplannen, gevelplannen en sneden
  • duidelijk afleesbare maatvoering en bemeubelingssituatie
  • schaal minimaal 1/100
 • Simulatietabel
  zie hoofdstuk 7 uit C2008: Oppervlakte- en prijsnormen
   
 • Ontwerpnota door architect met korte beschrijving van
  • funderingssysteem
  • ruwbouwmaterialen
  • verwarmingssysteem en bereiding van sanitair warm water
  • liftsysteem met voorziene capaciteit
  • afwerkingsmaterialen
  • eventuele brandvoorzieningen (compartimentering, evacuatie, bijzondere ruimten, …)
 • Ontwerpnota door stabiliteitsingenieur met omstandige beschrijving van
  • funderingssysteem
  • eventuele schoor- en stutsystemen
  • eventuele noodzaak bemaling
  • systeem bovenstructuur: skeletstructuur, dragend metselwerk, welfsels, breedvloerplaten, …
  • draagrichting vloeren
  • dakstructuur
  • onderzoek van de bestaande toestand met inbegrip van het funderingssysteem van naburige gebouwen
  • eventuele toepassing van bijzondere of innoverende systemen
 • Ontwerpnota door ingenieur technieken met omstandige beschrijving van systemen en technieken met principeschema’s
  en tracés en alle elementen die het ontwerp beïnvloeden voor
  • verwarming
  • sanitair koud en warm water
  • ventilatie
  • liften
  • elektrische installaties m.i.v. datacommunicatie, beheersystemen (toegang, brand, binnenklimaat, kostenverdeling, …)
  • eventuele installaties inzake brand
  • eventuele gedane onderzoeken, keuringen door controleorganismen, … (o.a. voor bestaande situaties)
  • eventuele toepassing van bijzondere of innoverende technieken
 • E-peilberekening door EPB-verslaggever
  • volgens wettelijke bepalingen en VMSW-voorschriften
  • in voorontwerpfase mag met defaultwaarden gerekend worden voor nog onbekende parameters
 • Advies voorontwerp door veiligheidscoördinator ontwerp
  • lijst met aanpassingen en aanvullingen van het voorontwerp met het oog op de onderhoudbaarheid en technische uitvoerbaarheid, waaraan de ontwerper aandacht moet schenken bij de verdere uitwerking van het ontwerp
 • Advies voorontwerp door bodemsaneringsdeskundige (BSD)
  • resultaat van overleg aan de hand van het ontwerp van Technisch Verslag i.f.v. een evenwichtige grondbalans
 • Diepsonderingsverslag

Voor projecten vanaf 1 januari 2018