Aanpasbaar en aangepast bouwen

Aanvullingen

 • 19.10.2012 Assistentiewoningen (pdf - 842 kB)
  Op 12 oktober 2012 werd het besluit rond assistentiewoningen definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2013. Er kunnen ook sociale assistentiewoningen gerealiseerd en verhuurd worden volgens het Kaderbesluit Sociale Huur door een sociale huisvestingsmaatschappij. Ook private initiatiefnemers die een sociale last in natura uitvoeren, kunnen sociale assistentiewoningen bouwen.
 • 29.03.11 Wijzigingsbesluit toegankelijkheid (pdf - 150 kB)
  Op 18 februari 2011 besliste de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, tot een definitieve goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen in de Vlaamse verordening toegankelijkheid. Het wijzigingsbesluit m.b.t. de Vlaamse Verordening Toegankelijkheid werd op 21 maart 2011 gepubliceerd in het Staatsblad. De gewijzigde toegankelijkheidsverordening zal op 31 maart 2011 effectief in werking treden.
 • 29.03.11 Verslag Vlaamse Regering toegankelijkheid (pdf - 203 kB)
 • 05.06.09 Nieuwe regelgeving toegankelijkheid (pdf - 77 kB)
  De oude wetgeving van 1975 over de toegankelijkheid van publieke gebouwen werd aangepast aan de nieuwe uitdagingen op het vlak van toegankelijkheid. De nieuwe Verordening Toegankelijkheid werd op 5 juni 2009 op initiatief van Vlaams minister van Ruimtelijk Ordening Dirk Van Mechelen en Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt goedgekeurd door de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State. De nieuwe regelgeving geldt vanaf 1 maart 2010.
 • 05.06.09 Verslag aan de Vlaamse Regering (pdf - 423 kB) 

Naar de volledige C2008 (alle delen)