Voorontwerp

Normen en richtlijnen sociale woningbouw

De VMSW lanceert de nieuwe normen en richtlijnen om sociale woningen te bouwen of te renoveren. Deze vervangen de vroegere C2008.

Simulatietabel

Met de simulatietabel bepaalt u de maximumkostprijs per woning en voor het volledige project. Deze tabel moet bij iedere fase opgemaakt en ingediend worden.

Energieprestatie

Informatie rond de energieprestatie van woningen.