Dossier samenstellen

Voor projecten voor 1 januari 2018

Graag 1 exemplaar van het uitvoeringsdossier aan de VMSW bezorgen.

Het dossier moet samengesteld zijn uit:

 • Administratief bestek VM/B 2013
 • Inschrijvingsbiljet (I 2013)
  • roze formulier
 • Samenvattende opmeting (SO)
  • volgens sjabloon van de VMSW
  • elke specifieke uitvoeringspost mag slechts één keer voorkomen - geen uitsplitsing per typewoning
  • meeteenheden (m, m2, m3, st, …) en aard van overeenkomst (FH, VH, PM, SOG, …) op ondubbelzinnige wijze aanduiden
 • Gedetailleerde opmeting
  • plaats van voorkomen voldoende verduidelijken
 • Inplantingsplan
  • cfr. voorontwerp
 • Situatieplan
  • cfr. voorontwerp
 • Grond- en gevelplannen, sneden
  • schaal 1/50
  • aanduiding inhoud plan
  • duidelijk afleesbare en volledige maatvoering
  • volledige materiaallegende
  • duidelijke vermelding van vloer-, dak- en gevelopbouw
  • omtrekprofiel van aanpalende gebouwen
  • funderingsdiepte aangeven t.o.v. afgewerkt vloerpeil
 • Detailtekeningen
  • schaal 1/20, 1/10 of 1/5
  • voldoende technische details toevoegen van o.a. thermische isolatie op koudebrug gevoelige plaatsen, waterkering,
   kroonlijst, …
 • Technisch bijzonder bestek
 • Stabiliteitsdossier
  • bekistings- en wapeningsplannen met vermelding van draagrichtingen, balk-, kolom- en plaatsecties en wapeningsdoorsnedes
  • beton- en staalopmeting
 • Dossier technieken
  • grondplannen verwarming en sanitair met vermelding van vermogen en afmetingen per radiator, plaats kamerthermostaat, opstelling cv-ketel met alle voorzieningen en aansluitingen, leidingtracé met diameters, collectoren, kraanwerk, energiebeheersystemen, …
  • grondplannen elektriciteit met vermelding van plaats en aantal stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en verdeelkast
  • eendraadsschema per type woning met aanduiding van alle kringen, kabeltypes en –secties en veiligheidsvoorzieningen conform het AREI
  • plannen ventilatie met aanduiding van
   • gevel- en raamroosters
   • voor natuurlijke ventilatie: type ventilatie (RTO, DO, RAO) en debieten
   • voor mechanische ventilatie: debieten, kanaaldiameters, tracé, ventilatoren, luchtmonden, dempers, voorzieningen
   • voor regeling, controle en onderhoud, …
 • E-peilberekening
  • resultatenbladen volgens berekening met de software van het Vlaams Energie Agentschap (VEA)
 • Veiligheids- en gezondheidsplan
  • conform KB van 25.01.2001 en latere aanpassingen en wijzigingen
  • met verwijzing naar hoofdstuk uit Bouwtechnisch Bestek Woningbouw
  • formulier prijsberekening en beschrijving veiligheidsmaatregelen apart bijvoegen
 • Bijlagen (enkel bestemd voor de VMSW en de bouwheer, niet bij de aanbestedingsbundels)
  • Raming (op basis van de SO)
  • Simulatietabel: zie hoofdstuk 7 Oppervlakte- en prijsnormen
  • Kopie van bouwvergunning (indien reeds toegekend)

Voor projecten vanaf 1 januari 2018