BBW update 23.12.2014

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw werd voor de eerste keer geactualiseerd. Het gaat voornamelijk om kleine correcties en gewijzigde formuleringen. Op deze pagina vindt u de documenten met aangegeven wijzigingen ('track changes'), zodat u kunt zien wat precies veranderd is in het bestek.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.