B 2005 - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw oude versie

De B2005 is enkel nog van toepassing bij lopende projecten die niet onder de voorwaarden van het nieuwe Bouwtechnisch Bestek Woningbouw vallen en bij alle projecten die meedingen in het kader van de procedure CBO nr 9.

Het nieuwe bestek vervangt sinds 1 september 2014 het verwijsbestek B2005.

Naar het nieuwe Bouwtechnisch Bestek Woningbouw