Uitvoeringsdossier

Bouwtechnisch bestek

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw is het modelbestek van de VMSW. Dit bestek wordt gebruikt als basis voor de bijzondere bestekken van sociale woningbouwprojecten.

Administratief bestek

Het administratief bestek VM/B2017 is het administratief deel van het modelbestek van de VMSW voor opdrachten van werken. Voor opdrachten van diensten verwijzen we u door naar modelbestekken van de Vlaamse overheid.

Simulatietabel

Met de simulatietabel bepaalt u de maximumkostprijs per woning en voor het volledige project. Deze tabel moet bij iedere fase opgemaakt en ingediend worden.

Dossier samenstellen

Wat moet er allemaal in een uitvoeringsdossier (voor projecten vanaf 1 januari 2018)?