Simulatietabel

Voor elk sociaal huisvestingsproject geldt een maximumkostprijs, gekoppeld aan minimum- en maximumoppervlakten.
Om de maximumkostprijs per woning en voor het volledige project te bepalen, bestaat de simulatietabel. Het is een rekenblad waarmee ontwerpers vlug kunnen nagaan of hun ontwerp aan de gestelde oppervlakte- en kostprijsnormen van de VMSW voldoet. Wanneer blijkt dat het project niet voldoet aan de maximumprijs, zoekt de ontwerper naar besparingen of herwerkt hij het project.

De simulatietabel maakt u bij iedere fase (voorontwerp, definitief ontwerp, basisaanbesteding en gunning) op en dient u in bij de VMSW.

Historiek

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.