Simulatietabel

Voor elk sociaal huisvestingsproject geldt een maximumkostprijs, gekoppeld aan minimum- en maximumoppervlakten.
Om de maximumkostprijs per woning en voor het volledige project te bepalen, bestaat de simulatietabel. Het is een rekenblad waarmee ontwerpers vlug kunnen nagaan of hun ontwerp aan de gestelde oppervlakte- en kostprijsnormen van de VMSW voldoet. Wanneer blijkt dat het project niet voldoet aan de maximumprijs, zoekt de ontwerper naar besparingen of herwerkt hij het project.

De simulatietabel moet bij iedere fase (voorontwerp, definitief ontwerp, basisaanbesteding en gunning) opgemaakt en ingediend worden.