Simulatietabel

Voor elk sociaal huisvestingsproject geldt een maximumkostprijs, gekoppeld aan minimum- en maximumoppervlakten.
Om de maximumkostprijs per woning en voor het volledige project te bepalen, bestaat de simulatietabel. Het is een geautomatiseerd rekenblad waarmee ontwerpers vlug kunnen nagaan of hun ontwerp aan de gestelde oppervlakte- en kostprijsnormen van de VMSW voldoet. Wanneer blijkt dat het project niet voldoet aan de maximumprijs, zoekt de ontwerper naar besparingen of herwerkt hij het project.

De simulatietabel maakt u bij iedere fase (voorontwerp, uitvoeringsdossier, basisaanbesteding en gunning) op en dient u via het projectportaal in bij de VMSW.

Indienen van de simulatietabel via het projectportaal

Bij iedere fase van uw technisch dossier (voorontwerp, uitvoeringsdossier, basisaanbesteding en gunning) dient u als initiatiefnemer de simulatietabel in bij de VMSW, samen met uw aanvraag tot programmatie of toewijzing op jaarbudget. Dit gebeurt vanaf 18 januari 2021 via het projectportaal.

Meer informatie over het gebruik van het projectportaal vindt u in de handleiding.

Externe ontwerpers hebben toegang tot de simulatietabel via een publieke link die u als initiatiefnemer aanmaakt en aan hen bezorgt. Op die link kan een extern ontwerper de simulatietabel digitaal invullen.

Het rekenblad in Excel blijft nog beschikbaar, maar kan u enkel gebruiken voor een simulatie, los van uw officiële aanvraag tot programmatie of toewijzing op jaarbudget.


Historiek

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.