Afwijkingscommissie

U kunt meestal pas na een gunstig advies op uw ontwerp een gesubsidieerde financiering krijgen voor uw bouw- of renovatieproject. De VMSW geeft dit gunstig advies: hiervoor toetst de projectverantwoordelijke architectuur van de VMSW het ontwerp af aan de ontwerpleidraad. Maar, soms voldoet een ontwerp niet volledig aan de richtlijnen van deze leidraad. Bij bepaalde afwijkingen is dan toch een gunstig advies mogelijk. De afwijkingscommissie oordeelt hierover.

Wie is de afwijkingscommissie?

De afwijkingscommissie bestaat uit personeelsleden van de VMSW:

  • de expert architectuur (voorzitter)
  • de medewerker speciale overheidsopdrachten (secretaris)
  • drie projectverantwoordelijken architectuur uit verschillende regio’s (vaste leden)
  • de projectverantwoordelijke die het afwijkende ontwerp uit zijn/haar werkgebied voorlegt

Wat behandelt de afwijkingscommissie?

De afwijkingscommissie behandelt ontwerpen die wel de ontwerpleidraad volgden, maar waarbij:

  • of u een afwijking vraagt op deze richtlijnen
  • of de projectverantwoordelijke zelf een afwijking op deze richtlijnen opmerkt in het ontwerp
  • of de projectverantwoordelijke bij een ontwerp in schetsfase een mogelijke afwijking ziet en hij/zij advies wilt hoe dit best uitgewerkt wordt

De projectverantwoordelijke legt een dossier voor aan de afwijkingscommissie. Dit kan elke week. U kunt uw projectverantwoordelijke dus ook vragen een dossier voor te leggen aan de afwijkingscommissie. Uitzonderlijk kunt u de afwijking zelf komen toelichten.

Beslissing van de afwijkingscommissie

De projectverantwoordelijke architectuur neemt de beslissing van de afwijkingscommissie op in de nota dossieradvies. U kunt bij hem/haar het verslag en extra informatie opvragen. U kunt de beslissing van de afwijkingscommissie ook altijd met uw projectverantwoordelijke architectuur bespreken. De bedoeling is om tot een door beide partijen gedragen oplossing te komen.

Bent u na een eventueel bijkomend overleg niet akkoord met een beslissing van de afwijkingscommissie? Dan kunt u in beroep gaan bij de Kwaliteitskamer.

Veel voorkomende afwijkingen neemt de VMSW mee bij de analyse van de ontwerpleidraad. Bij een update kan de VMSW de ontwerpleidraad zo aanpassen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.