Ontwerp en bestek

Normen en richtlijnen sociale woningbouw

De VMSW vernieuwde in augustus 2017 haar normen en richtlijnen voor sociale woningbouw. De richtlijnen vervangen de vroegere C2008.  

Naar de volledige PDF 

Simulatietabel

Hier vindt u de simulatietabel die u bij iedere fase van het project indient, om de maximumkostprijs te berekenen.

Afwijkingscommissie

De afwijkingscommissie behandelt ontwerpen die wel de ontwerpleidraad volgden, maar waarbij een van de partijen een afwijking vraagt op deze richtlijnen.

Kwaliteitskamer

De kwaliteitskamer kan een afwijking op de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen geven. Ze behandelt ook beroepen tegen bepaalde beslissingen van de VMSW.

Lees meer over de Kwaliteitskamer