Selectiefase (fase 1)

Extra toelichting over de financiële selectiecriteria

Een inschrijver die niet volledig kan voldoen aan de gevraagde financiële selectiecriteria, kan zich toch kandidaat stellen voor de CBO-procedure. U moet in dat geval andere passende documenten voorleggen.

Hieronder vindt u meer informatie over deze criteria.

Bankverklaring

Niet elke bank levert op korte termijn en kosteloos de volledig ingevulde bijlage 11 van het Koninklijk Besluit Plaatsing. Daarom is het voor de VMSW voldoende dat u een eenvoudige notoriteitsverklaring of bankverklaring indient. We sluiten uw offerte niet uit van selectie als u geen exacte kopie van de bijlage 11 indient.

Omzet

Het bestek vermeldt dat uw omzet in 2015 of 2016 minstens anderhalve keer de waarde van de opdracht moet omvatten (zie bestek CBO nr.11 - 2.1.2).

Kunt u dit niet aantonen en kunt u andere passende documenten voorleggen? Dan sluit de VMSW u niet automatisch uit. De VMSW zal dan uw andere ingediende documenten beoordelen.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de coördinatoren via cbo@vmsw.be