Wie mag een offerte indienen

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Een inschrijver mag maar één offerte indienen per opdracht. Dit geldt niet bij varianten (artikel 54, § 2 van het KB plaatsing van 15 juli 2011).

Elke deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver.

De wetgeving voorziet deze bepaling om te vermijden dat:

  • een onderneming voor dezelfde opdracht een offerte in eigen naam indient en tegelijk nog een andere offerte in naam van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid waaraan zij deelneemt;
  • een onderneming een offerte indient als lid van een combinatie en nog een tweede offerte als lid van een andere combinatie.