Wie mag een offerte indienen

Een inschrijver mag maar één offerte indienen per opdracht. Dit geldt niet bij varianten (artikel 54, § 2 van het KB plaatsing van 18 april 2017).

Elke deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver.

De wetgeving voorziet deze bepaling om te vermijden dat:

  • een onderneming voor dezelfde opdracht een offerte in eigen naam indient en tegelijk nog een andere offerte in naam van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid waaraan zij deelneemt
  • een onderneming een offerte indient als lid van een combinatie en nog een tweede offerte als lid van een andere combinatie.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.