Offerte op papier

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Dient een inschrijver een offerte op papier in, dan moet hij zich houden aan de volgende bepalingen:

  • De offerte zit in een definitief gesloten omslag, waarop de datum van de openingszitting, het besteknummer of de omschrijving van de opdracht (en eventueel de perceelnummers) staat.
  • De offerte wordt verzonden met de post of door een drager afgegeven.
    • Via de post? Dan moet de definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop zitten, met daarop duidelijk ‘offerte’ vermeld. De envelop wordt verstuurd naar het adres vermeld in het bestek.
    • Via een drager? Dan overhandigt de drager de envelop aan de persoon die u daartoe aanduidde of deponeert ze in de offertebus.