Indienen van een offerte

Wie mag een offerte indienen?

Een inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht.

Download document

U kunt het hoofdstuk 'Indienen van een offerte' (pdf - 533 kB) in zijn geheel nalezen of afdrukken.

U kunt ook de volledige 'Handleiding overheidsopdrachten - Praktische toepassing voor de sociale woningbouw' (pdf - 1,74 MB) raadplegen.

Wat zijn de indieningstermijnen?

Toelichting bij de regels voor het bepalen van de indieningstermijn en de mogelijke inkortingen van de termijn.