Indienen van een offerte

Wie mag een offerte indienen

Een inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht.

Hoe dient een inschrijver een offerte in?

Inschrijvers moeten hun offerte langs elektronische weg indienen, uitgezonderd in een aantal gevallen.

Wat zijn de indieningstermijnen

Toelichting bij de regels voor het bepalen van de indieningstermijn en de mogelijke inkortingen van de termijn.