Indienen van een offerte

Wie mag een offerte indienen

Een inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht.

Wat zijn de indieningstermijnen

Toelichting bij de regels voor het bepalen van de indieningstermijn en de mogelijke inkortingen van de termijn.