Indienen van een offerte

Wie mag een offerte indienen?

Een inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht.

Wat zijn de indieningstermijnen?

Toelichting bij de regels voor het bepalen van de indieningstermijn en de mogelijke inkortingen van de termijn.