Gunning van de opdracht

Gunningsbeslissing

Toelichting bij artikels 5 en 29 van de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013.

Informeren van de inschrijvers

U brengt de inschrijvers op de hoogte van uw gunningsbeslissing. De manier waarop dit moet gebeuren hangt af van het opdrachtbedrag.

Sluiten van de opdracht

Toelichting bij de verzending van de bestelbrief en het belang van de verbintenistermijn.