Voorlopige oplevering

Van zodra de contractuele einddatum bereikt is, voorziet de wetgeving overheidsopdrachten een procedure waarbij vastgesteld wordt of de opdracht al dan niet correct voltooid is. Dit is de voorlopige oplevering. Samen met de voorlopige oplevering wordt ook een eindafrekening gemaakt om de opdracht correct financieel af te sluiten.

De werkwijze van voorlopige oplevering van klassieke bouwdossiers kunt u ook volgen bij gecombineerde dossiers. U past ook dezelfde formulieren toe. Hieronder leest u meer over het invullen van die formulieren, specifiek voor gecombineerde dossiers. Verder vindt er u ook een korte uitleg over de teruggave van de waarborg bij gecombineerde dossiers na de voorlopige oplevering.

Bespreking van de formulieren

Hieronder bespreken we de elementen van de formulieren waarmee u specifiek rekening moet houden bij gecombineerde dossiers. Hier vindt u de uitgebreide bespreking van de formulieren terug.

VO1 (EN VO1BIS)

De VO1 voorziet plaats om de waarborg voor de onderhoudswerken te noteren.

VO2 EN OVERZICHT VORDERINGSSTATEN

De VO2 voorziet ruimte voor een uitsplitsing van het financiële aspect. In kolom J vult u het bouwaandeel in. In kolom K, L en M komt het infrastructuuraandeel, dat u verder uitsplitst in wat betaald wordt met subsidies van de VMSW, wat betaald wordt door de SHM zelf, en wat betaald wordt door andere partijen. Kolom H berekent automatisch het totaal van deze vier kolommen samen.

Bij het indienen van de VO2, dient u bij gecombineerde dossiers ook het formulier in dat een overzicht van alle vorderingsstaten geeft. De VMSW kan de eindafrekening niet controleren als ze niet over alle documenten beschikt. Bij gecombineerde dossiers is het dus belangrijk dat u ook de facturen voor derde partijen (dus niet betaald via de VMSW) ter kennisgave indient. 
Op het einde van de rit, dient u hiervoor een overzicht in van alle vorderingsstaten en facturen van alle partijen tot en met de laatste maand van de werken.

VO3

Dit document is hetzelfde als de VO3 voor standaard bouwdossiers.

VO4

De VO4 is de samenvatting van de verrekeningen. Net zoals de VA1 en VA2’s zelf, zal u voor gecombineerde dossiers dit document tweemaal opstellen: 1 maal voor het bouwaandeel en 1 maal voor het infrastructuuraandeel. 

VO5

De VO5 behandelt de waardeverminderingen. Dit zal u ook tweemaal opstellen voor gecombineerde dossiers: 1 maal voor het bouwaandeel en 1 maal voor het infrastructuuraandeel. 

VO6 (EN VO6BIS/TER)

Dit document is hetzelfde als de al toegepaste VO6 (en VO6bis/ter) voor bouwdossiers. 

VO7

Een problematisch aspect bij de gecombineerde dossiers was altijd de onderhoudswerken. Deze worden nu onderscheiden van de traditionele VO7 voor uitgestelde werken.

VO7 Uitgestelde werken


Dit document vult u in zoals een traditionele VO7. Indien er voor zowel bouw als infrastructuur uitgestelde werken zijn, stelt u dit tweemaal op.

VO7 Onderhoudswerken

Dit is een nieuw formulier naar voorbeeld van de klassieke VO7 waarmee u de nog uit te voeren onderhoudswerken voor het infrastructuurdeel kan vastleggen.

Vrijgave van de waarborgen

Op het moment van de voorlopige oplevering van de woningbouw en de wegen-, riolerings- en omgevingswerken wordt de helft van de borgtocht vrijgegeven: er wordt 2,5% van de borgtocht vrijgegeven.

Formulieren

VO1 2017: proces-verbaal van voorlopige oplevering (.docx - 2.222 kB)

VO1bis 2017: proces-verbaal van weigering van voorlopige oplevering (.docx - 2.221 kB)

VO2 2017: Eindafrekening (.xlsm -130 kB)

VO2 2017 Bijlage: Overzicht vorderingsstaten (.xlsm - 146 kB)

VO3 2017: Berekening van termijn en boete door laattijdige uitvoering (.xlsm - 100 kB)

VO4 2017: Samenvatting van de verrekeningen (.xlsm - 103 kB)

VO5 2017: Waardevermindering(en) (.xlsm - 103 kB)

VO6 2017: Slecht uitgevoerde werken die in orde moeten gebracht worden (.docx - 1.643 kB)

VO6bis 2017: proces-verbaal van vaststelling van uitvoering van de werken die bij de voorlopige oplevering niet in orde werden bevonden (.docx - 2.247 kB)

VO6ter 2017: proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering van de werken die bij de voorlopige oplevering niet in orde werden bevonden (.docx - 2.242 kB)

VO7 2017: Uitgestelde werken (.xlsm - 101 kB)

VO7 2017: Onderhoudswerken (.xlsm - 101 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.