Definitieve oplevering

Een overheidsopdracht van werken is pas klaar als de definitieve oplevering via een proces-verbaal gebeurt. Dit gebeurt voor woningbouw 1 jaar na de voorlopige oplevering en voor de infrastructuurwerken na 2 of 3 jaar. Opnieuw kunt u voor het merendeel de werkwijze van definitieve oplevering van klassieke bouwdossiers volgen, waarbij u ook dezelfde formulieren gebruikt. Het enige verschil waar u rekening mee moet houden is de vrijgave van de waarborgen.

DO1 EN DO2

Deze formulieren zijn hetzelfde als de DO1 en DO2 voor standaard bouwdossiers. Verdere informatie daarover vindt u terug bij de uitleg over de definitieve oplevering van bouwdossiers.

Vrijgave van de waarborgen

De woningbouw wordt na 1 jaar definitief opgeleverd. Hierbij wordt 2,5% van de borgtocht vrijgegeven verminderd met 5% op het deel wegen-, riolerings- en omgevingswerken. De infrastructuurwerken worden na 2 of 3 jaar definitief opgeleverd. Hierbij wordt de resterende 5% op het deel wegen-, riolerings- en omgevingswerken van de borgtocht vrijgegeven.

Bij herstellingswerken binnen het laatste jaar van de waarborgtermijn bepaalt de aanbesteder het bedrag van de borgtocht dat behouden blijft tot het einde van de afzonderlijke waarborgtermijn van deze herstellingswerken.

Formulieren

DO1 2017: Proces-verbaal van definitieve oplevering (.docx - 2.240 kB)

DO2 2017: Proces-verbaal van niet-oplevering (.docx - 2.242 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.