Verzenden en raadplegen van het bekendmakingsbericht

Het bekendmakingsbericht opmaken en verzenden doet u voor de Belgische en de Europese bekendmaking via het platform e-Notification.

Functies platform E-Notification

Via het platform kunt u uw aankondigingen opmaken en ze publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen. Als dit nodig is, kunt u de aankondiging via e-Notification doorsturen naar het Publicatieblad van de Europese Unie.

E-notification is ook het officiële Bulletin der Aanbestedingen. Aankondigingen die op Belgisch niveau gepubliceerd moeten worden, zijn pas officieel als ze op e-Notification verschenen zijn.

Als u in de opdrachtdocumenten voorziet dat inschrijvers offertes elektronisch moeten of kunnen indienen, is het aangeraden om e-Tendering te activeren vanuit de publicatie in e-Notification.

Voordelen:

  • U moet geen apart dossier creëren in e-Tendering.
  • Via e-Notification kan een kandidaat zien dat elektronisch indienen mogelijk is.

U kunt e-Tendering activeren op het moment dat u aangeeft waar u de bekendmaking wil publiceren (Belgisch of Europees). E-tendering is standaard aangevinkt, maar u kunt het ook uitvinken.

printscreen tabblad beheersgegevens waar u e-tendering kunt aan- of uitvinken

Raadplegen van bekendmakingen

  • Belgische bekendmakingen kunt u raadplegen in het Bulletin der Aanbestedingen (via de website van e-Notification).
  • Europese bekendmakingen verschijnen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit kunt u raadplegen via de website van het Publicatieblad.

Het platform e-Notification voorziet een link naar het Publicatieblad van de Europese Unie, zodat u het Belgische en het Europese bekendmakingsbericht op één plaats kunt raadplegen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.