Uitzondering op de Europese bekendmaking

De wetgever staat één uitzondering toe op de Europese bekendmaking.

De uitzondering bestaat uit:

  • Een opdracht bereikt het Europese drempelbedrag en is verdeeld in percelen.
  • Het individuele geraamde bedrag van de percelen is kleiner dan 1.000.000 euro (voor werken), maar de percelen bedragen samen niet meer dan 20% van de geraamde waarde van het geheel.

Dan moet u de opdracht niet Europees bekendmaken.

Voorbeeld (uit het Verslag aan de Koning):

Een bouwwerk met een geraamd bedrag van 5,5 miljoen euro, verdeeld in vier percelen. De vier percelen zijn:

  • perceel ‘ruwbouw’: 4 miljoen euro
  • perceel ‘speciale technieken’: 0,7 miljoen euro
  • perceel ‘schrijnwerk’: 0,5 miljoen euro
  • perceel ‘afwerking’: 0,3 miljoen euro

Wat maakt u Europees bekend en wat niet?

  • U maakt de percelen ‘speciale technieken’ en ‘schrijnwerk’ Europees bekend. De individuele waarde van deze verschillende percelen bedraagt minder dan 1 miljoen euro, maar hun samengevoegde bedrag is hoger dan 1,1 miljoen euro of 20% van het opdrachtbedrag.
  • U maakt de percelen ‘schrijnwerk’ en ‘afwerking’ niet Europees bekend. Hun individuele waarde bedraagt minder dan 1 miljoen euro en hun samengevoegde bedrag is lager dan 20% van het opdrachtbedrag.
  • Het perceel ‘speciale technieken’ alleen moet u ook niet Europees bekendmaken.

Past u deze uitzondering toe voor één of meerdere percelen? Dan moet u de andere percelen van de opdracht sowieso Europees bekendmaken, los van hun gezamenlijke waarde.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.