Uitzondering op de Europese bekendmaking

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

De wetgever staat één uitzondering toe op de Europese bekendmaking. 

De uitzondering bestaat uit:

  • Een opdracht bereikt het Europese drempelbedrag en is verdeeld in percelen.
  • Het individuele geraamde bedrag van de percelen is kleiner dan 1.000.000 euro (voor werken), maar de percelen bedragen samen niet meer dan 20% van de geraamde waarde van het geheel.

Dan moet u de opdracht niet Europees bekendmaken. 

Voorbeeld (uit het Verslag aan de Koning):

Een bouwwerk met een geraamd bedrag van 5,5 miljoen euro, verdeeld in vier percelen. De vier percelen zijn:

  • perceel ‘ruwbouw’: 4 miljoen euro
  • perceel ‘speciale technieken’: 0,7 miljoen euro
  • perceel ‘schrijnwerk’: 0,5 miljoen euro
  • perceel ‘afwerking’: 0,3 miljoen euro

Wat maakt u Europees bekend en wat niet?

  • U maakt de percelen ‘speciale technieken’ en ‘schrijnwerk’ Europees bekend. De individuele waarde van deze verschillende percelen bedraagt minder dan 1 miljoen euro, maar hun samengevoegde bedrag is hoger dan 1,1 miljoen euro of 20% van het opdrachtbedrag.
  • U maakt de percelen ‘schrijnwerk’ en ‘afwerking’ niet Europees bekend. Hun individuele waarde bedraagt minder dan 1 miljoen euro en hun samengevoegde bedrag is lager dan 20% van het opdrachtbedrag.
  • Het perceel ‘speciale technieken’ alleen moet u ook niet Europees bekendmaken.

Past u deze uitzondering toe voor één of meerdere percelen? Dan moet u de andere percelen van de opdracht sowieso Europees bekendmaken, los van hun gezamenlijke waarde.