Rechtzettingsbericht

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Wilt u een officiële bekendmaking aanvullen of verbeteren, dan heeft u twee mogelijkheden:

  • een volledig nieuwe bekendmaking
  • bekendmaking van een rechtzetting via het model van bijlage 16 van het KB plaatsing (F14 e-Notification).

Model van bijlage 16 van het KB plaatsing

Het model ‘bijlage 16 Aankondiging van aanvullende informatie, afgebroken procedure of rectificatie’ biedt een soepelere oplossing als de aanvullingen of verbeteringen eerder beperkt zijn. Dan moet u dan geen volledig nieuwe aankondiging bekendmaken.

U moet er bij de publicatie van een rechtzettingsbericht wel rekening mee houden dat de inschrijvers nog voldoende indieningstermijn hebben om de inhoud van het bericht te verwerken in hun offerte. Is dit niet zo? Dan moet u de indieningstermijn verlengen en de openingszitting uitstellen. De duur van deze verlenging bekijkt u per geval.

 

Volledig nieuwe bekendmaking

Bij een volledig nieuwe bekendmaking legt u het best een link met de initiële bekendmaking in het vak VI.3.2 onder ‘Andere eerdere aankondiging’.