Rechtzettingsbericht

Wilt u een officiële bekendmaking aanvullen of verbeteren, dan publiceert u een rechtzettingsbericht (F20 e-Notification). U mag niet overgaan tot de publicatie van een volledig nieuwe bekendmaking.

Verdagen van de uiterste ontvangstdatum

U moet er bij de publicatie van een rechtzettingsbericht rekening mee houden dat de inschrijvers nog voldoende indieningstermijn hebben om de inhoud van het bericht te verwerken in hun offerte. Is dit niet zo? Dan moet u de indieningstermijn verlengen en de uiterste ontvangstdatum verdagen. De duur van deze verlenging bekijkt u per geval.

Wanneer u een rechtzettingsbericht publiceert net voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes, dan bent u verplicht de ontvangstdatum te verdagen.

Opdrachten vanaf de Europese drempel

  • U publiceert het rechtzettingsbericht op de derde, vierde, vijfde of zesde kalenderdag voorafgaand aan de uiterste ontvangstdatum: u verdaagt de ontvangstdatum met minstens 6 kalenderdagen.
  • U publiceert het rechtzettingsbericht op de uiterste datum van ontvangst, de dag voordien of twee dagen voordien: u verdaagt de ontvangstdatum met minstens 8 kalenderdagen.

De wetgeving maakt dit verschil omdat een rechtzettingsbericht na publicatie niet onmiddellijk zichtbaar is voor geïnteresseerde inschrijvers.

Opdrachten onder de Europese drempel

U publiceert het rechtzettingsbericht in de laatste 6 dagen voor de uiterste ontvangstdatum: u verdaagt de uiterste ontvangstdatum altijd met minstens 6 kalenderdagen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.