Opmaken van het bekendmakingsbericht

Europese bekendmaking

De Europese bekendmaking bestaat uit

  • een vooraankondiging
  • een aankondiging van opdracht
  • een aankondiging van gegunde opdracht

Vooraankondiging

Een vooraankondiging is de gegroepeerde voorbekendmaking van alle opdrachten die u van plan bent te plaatsen tijdens de twaalf maanden die volgen op de vooraankondiging. U maakt de hoofdkenmerken bekend van deze (individuele) opdrachten vanaf de Europese drempel. Dit gebeurt best zo snel mogelijk na de goedkeuring van het programma voor de opdrachten van werken die u wenst te plaatsen.

Belangrijk: U bent niet verplicht een vooraankondiging te plaatsen. U moet deze aankondiging enkel doen als u de indieningstermijn voor de offertes wilt kunnen inkorten.

U gebruikt het bekendmakingsmodel: bijlage 3 (Vooraankondiging) van het KB plaatsing (F1 e-Notification).

Aankondiging van de opdracht

Deze gewone bekendmaking is verplicht bij de opstart van elke opdracht die de Europese drempels bereikt. U neemt de gegevens op die opgesomd staan in bijlage 4 van het KB plaatsing (F2 e-Notification).

Aankondiging van gegunde opdracht

Voor opdrachten vanaf de Europese drempels bestaat er ook een bekendmakingsverplichting nadat de opdracht is geplaatst.

U moet deze bekendmaking verzenden binnen de 30 dagen na de sluiting van de opdracht (artikel 62 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016). U gebruikt het bekendmakingsmodel: bijlage 5 (F3 e-Notification).

Belgische bekendmaking

De bekendmaking van opdrachten beneden de Europese drempels bestaat uit:

  • een vooraankondiging
  • een aankondiging van opdracht

Vooraankondiging

Een vooraankondiging is de gegroepeerde voorbekendmaking van alle opdrachten die u van plan bent te plaatsen tijdens de twaalf maanden die volgen op de vooraankondiging. U maakt de hoofdkenmerken bekend van deze (individuele) opdrachten. Dit gebeurt best zo snel mogelijk na de goedkeuring van het programma voor de opdrachten van werken die u wenst te plaatsen.

Belangrijk: U bent niet verplicht een vooraankondiging te plaatsen. U moet deze aankondiging enkel doen als u de indieningstermijn voor de offertes wilt kunnen inkorten.

U gebruikt het bekendmakingsmodel: bijlage 3 (Vooraankondiging) van het KB plaatsing (F1 e-Notification).

Aankondiging van de opdracht

In de aankondiging van de opdracht neemt u de gegevens op die worden opgesomd in bijlage 4 van het KB plaatsing (F2 e-Notification).

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.