Europees of Belgisch

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

U moet iedere opdracht bekendmaken, zodat een eerlijke concurrentie mogelijk is. Dit geldt niet voor opdrachten gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Het hangt af van het ramingsbedrag op welk niveau u de opdracht moet bekendmaken.

  • voor opdrachten vanaf de Europese drempelbedragen: Europese en Belgische bekendmaking
  • voor opdrachten beneden de Europese drempelbedragen: Belgische bekendmaking

Er is één uitzondering op de Europese bekendmaking. 

De Europese drempelbedragen (artikel 32) worden tweejaarlijks aangepast.

Voor opdrachten gepubliceerd in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017:

  • opdrachten van werken: 5.225.000 euro
  • opdrachten van leveringen: 209.000 euro
  • opdrachten van diensten: 209.000 euro 

Voor opdrachten gepubliceerd in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019:

  • opdrachten van werken: 5.548.000 euro
  • opdrachten van leveringen: 221.000 euro
  • opdrachten van diensten: 221.000 euro