Europees of Belgisch

U moet iedere opdracht bekendmaken, zodat een eerlijke concurrentie mogelijk is. Dit geldt niet voor opdrachten gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het hangt af van het ramingsbedrag op welk niveau u de opdracht moet bekendmaken.

  • voor opdrachten vanaf de Europese drempelbedragen: Europese en Belgische bekendmaking
  • voor opdrachten beneden de Europese drempelbedragen: Belgische bekendmaking

Er is één uitzondering op de Europese bekendmaking.

De Europese drempelbedragen (artikel 11 van het KB plaatsing van 18 april 2017) worden tweejaarlijks aangepast. Voor opdrachten gepubliceerd in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 gelden de volgende drempels:

  • opdrachten van werken: 5.382.000 euro
  • opdrachten van leveringen: 215.000 euro
  • opdrachten van diensten: 215.000 euro

De drempelbedragen voor de periode 2020-2021 waren 5.350.000 euro voor opdrachten van werken en 214.000 euro voor opdrachten van leveringen en diensten.

De drempelbedragen voor de periode 2018-2019 waren 5.548.000 euro voor opdrachten van werken en 221.000 euro voor opdrachten van leveringen en diensten.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.