Handleiding en video

Voor initiatiefnemers

U vindt in de handleiding over het projectportaal (pdf - 6,4 MB) meer informatie terug over:

 • woonprojecten aanmaken, wijzigen en raadplegen
 • verrichtingen aanmaken, raadplegen en wijzigen of verwijderen
 • de beleidstoetsen: renovatietoets en lokale woontoets
 • simulatietabellen aanmaken, raadplegen en beheren
 • programmatie aanvragen, annuleren en opvolgen
 • dossier of document indienen en advies of communicatie over het dossier raadplegen

Vanaf 17 oktober 2022 is er een nieuw type woonproject 'Overdracht van patrimonium' beschikbaar in het Projectportaal. U gebruikt dit woonproject wanneer er een overdracht van onroerende goederen plaatsvindt in het kader van de vorming van woonmaatschappijen (cf. artikel 4.38 van de Vlaamse Codex Wonen). Meer informatie hierover vindt u terug in de handleiding van het projectportaal over overdrachten in het kader van de vorming van woonmaatschappijen (pdf - 672 kB). In deze handleiding vindt u meer informatie terug over:

 • het aanmaken en bewerken van het woonproject 'Overdracht van Patrimonium'
 • welke informatie over het over te dragen patrimonium u aan de VMSW bezorgt
 • de aanvraag op jaarbudget voor het financieren van de overdracht
 • het indienen van de elektronische betalingsaanvraag voor de betaling van de door de VMSW gefinancierde kostprijs

Voor externe ontwerpers

U vindt in de handleiding over het projectportaal voor ontwerpers (pdf - 1,6 MB) meer informatie terug over het invullen en raadplegen van simulatietabellen.

Voor lokale besturen

U vindt in de handleiding over het projectportaal voor lokale besturen (pdf - 993 kB) meer informatie terug over:

 • de BSO- en convenantenplanner
 • het beheren van de lokale woontoetsen
 • het raadplegen van het overzicht van projecten in uw gemeente

Voor private initiatiefnemers (CBO-procedure)

U vindt in de handleiding over het projectportaal voor private initiatiefnemers (pdf - 4,4 MB) meer informatie terug over:

 • woonprojecten aanmaken, wijzigen en raadplegen
 • verrichtingen aanmaken, raadplegen en wijzigen of verwijderen
 • de lokale woontoets
 • simulatietabellen aanmaken, raadplegen en beheren

Deze handleiding is gericht op private initiatiefnemers die woonprojecten realiseren in het kader van de CBO-procedure.

Video opleiding projectportaal

U kan de opleiding die de VMSW gaf over het projectportaal herbekijken in deze opname.

Video opleiding projectportaal voor private initiatiefnemers (CBO)

U kan de opleiding die de VMSW gaf over het projectportaal voor private initiatiefnemers (CBO) herbekijken in deze opname.

Video opleiding simulatietabel

U kan de opleiding die de VMSW gaf over de simulatietabel herbekijken in deze opname.

Video opleiding lokale besturen

U kan de opleiding die Wonen-Vlaanderen en de VMSW gaven over het projectportaal voor lokale besturen herbekijken in deze opname.

Webinarreeks werken met het Projectportaal

 • In dit webinar leggen we u de inhoud van de volledige webinarreeks uit, waar u meer informatie vindt over het gebruik van het Projectportaal en waar u terecht kan met vragen.

  Duurtijd: 3,15 minuten

 • Hoe maak je een woonproject aan in het Projectportaal? Hoe bewerk je het later?

  Duurtijd: 10,54 minuten

 • Hoe maak je een verrichting aan in het Projectportaal? Hoe wijzig je achteraf?

  Duurtijd: 3,50 minuten

  • welke info heeft u nodig om de renovatietoets aan te vragen?
  • waar in de toepassing geeft u die in?

  Duurtijd: 10,37 minuten

  • hoe vraagt u de renovatietoets aan
  • waar levert u de bijkomende informatie aan
  • waar raadpleegt u het advies

  Duurtijd: 5,31 minuten

 • Hoe vraag je de lokale woontoets aan? Hoe annuleer je die? Hoe raadpleeg je het Bindend Sociaal Objectief?

  Duurtijd: 4,31 minuten

 • Hoe vraag je programmatie aan op de meerjarenplanning (MJP) en de korte termijnplanning (KTP)?
  Hoe raadpleeg je het programmatieoverzicht?

  Duurtijd: 4,33 minuten

 • Webinar met achtergrondinformatie over de aanvraag en programmatie op jaarbudget in het Projectportaal:

  • aandachtspunten bij de aanvraag
  • mogelijke programmatietypes bij het jaarbudget

  Duurtijd: 5,48 minuten

 • Webinar over het indienen van een aanvraag op jaarbudget in het Projectportaal (hoe de toepassing gebruiken).

  Duurtijd: 15,43 minuten

 • In dit webinar tonen we hoe u documenten of dossiers rond sociale woonprojecten via het projectportaal indient bij Wonen in Vlaanderen.

 • In dit webinar tonen we hoe u een documentuitwisseling kan herroepen of stopzetten via het projectportaal.

  Duurtijd: 3,07 minuten

 • In dit webinar tonen we hoe u via het projectportaal bijkomende documenten bij een eerder ingediend dossier kan bezorgen aan Wonen in Vlaanderen.

  Duurtijd: 4,02 minuten

 • In deze webinar tonen we hoe u een ingediend dossier kan raadplegen of het advies of de communicatie van Wonen in Vlaanderen kan bekijken.

  Duurtijd: 4.53 minuten

Webinarreeks invullen van de digitale simulatietabel

 • Dit onderdeel volgt binnenkort.

 • Dit onderdeel volgt nog.

 • In dit webinar leert u hoe u kenmerken aan woningen toekent in de digitale simulatietabel van de VMSW. 

  Duurtijd: 12,45 minuten

 • In dit webinar leert u hoe u diversen en een raming toevoegt.

  Duurtijd: 10 minuten

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.