Nieuws professionelen


Nieuws professionelen

Leer meer over CBO, Design & Build en SVK Pro op Batibouw

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ontwikkelde een aantal publiek-private initiatieven, namelijk CBO, Design & Build en SVK Pro. Op Batibouw houden we een sessie waarbij we dieper ingaan op deze drie initiatieven en wat de meerwaarde voor u en de sector sociaal wonen is. Ook leert u over het verloop van elke procedure.

Discussiedagen Sociale Huisvesting in december

De Discussiedagen Sociale Huisvesting willen een platform bieden om na te denken over de toekomst van de sociale huisvesting in Vlaanderen. Waar moet de sociale huisvesting staan in 2050? Zijn er fundamentele hervormingen nodig dan wel specifieke bijsturingen? Deelnemers schrijven voorafgaand een paper over hun analyse, visie of idee.

Lees ons jaarverslagmagazine over 2017

De VMSW maakte over 2017 een jaarverslag. Deze keer werd het een magazine met artikels, infografieken en hoogtepunten in beeld.

Nieuwe versie e-Tendering sinds 8 januari 2018 (nieuwsflash)

Er is sinds 8 januari 2018 een nieuwe versie van e-Tendering. In deze versie kunt u ervoor kiezen om de ontvangst van aanvragen tot deelneming of offertes automatisch af te sluiten op het uiterste indieningstijdstip. Voorheen kon u dit enkel handmatig doen.

Keuzemenu voor het algemene nummer van de VMSW


Vanaf vrijdag 12 januari 2018 om 8 uur hoort u een keuzemenu als u belt naar het algemene nummer van de VMSW: 02 505 45 45. We helpen u verder onder keuzemenu 2 voor uw vragen over uw projecten, financieel beheer, rekening-courant, aankopen en verkopen, ... Onder keuzemenu 4 kunt u terecht voor vragen over de prestatiedatabank, opleidingen, toegang tot Woonnet, ...

 

Persbericht: Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO. Voor deze procedure voorziet ze in totaal 130 miljoen euro, 40 miljoen extra tegenover de vorige CBO-procedure. Via CBO wil de VMSW private ontwikkelaars stimuleren om sociale woningen t...

Nieuwe normen en richtlijnen sociale woningbouw

De VMSW vernieuwde haar normen en richtlijnen voor sociale woningbouw. In september en oktober vinden informatiesessies plaats. 

Brandveiligheid bij gevelrenovatie (nieuwsflash)

Het WTCB publiceerde een nieuwe uitgave over brandveiligheid na de gevelbrand van de Londense Grenfell Tower.
In deze publicatie vindt u een overzicht van de geldende regelgeving. Deze regelgeving is enkel van toepassing op nieuwbouw. De VMSW stelt daarom voor de volgende bepaling op te nemen in uw bestekken, in afwachting van nieuwe richtlijnen: Bij een gevelrenovatie van bestaande gebouwen is de geldende regelgeving over brandveiligheid voor nieuwbouw van toepassing.
 

Lees het zomernummer van Woonwoord

Het zomernummer van Woonwoord ligt in de bus!

Telefonische bereikbaarheid van de VMSW-medewerkers die Skype testen

Momenteel testen ongeveer 30 medewerkers van de VMSW Skype voor Bedrijven. Hierdoor is het mogelijk dat u deze medewerkers tijdelijk minder goed kunt bereiken.