Nieuws

Uitzonderlijke sluiting helpdesken op donderdag 28 november

De afdeling Actorenondersteuning van de VMSW is uitzonderlijk niet bereikbaar op donderdag 28 november door een activiteit. U kunt die dag de helpdesk SVK en de helpdesk sociale huur telefonisch niet bereiken.

Sjabloon aanvullende subsidies - correctie met macro's (Nieuwsflash)

Tegen vrijdag 15 november 2019 dient u de aanvraag voor de aanvullende subsidie in bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen, met het gecorrigeerde sjabloon.

Sluiting op vrijdag 15 november (Nieuwsflash)

De VMSW is gesloten op vrijdag 15 november door het feest van de Dynastie. U kunt die dag de helpdesk SVK en de helpdesk sociale huur dus telefonisch niet bereiken. E-mails kunt u wel bezorgen, we verwerken die later.

Stel uw vraag tijdig of contacteer ons op maandag 18 november.

Vereenvoudiging sociale huur: documenten (nieuwsflash)

De vereenvoudiging van het sociale huurstelsel treedt in werking op 1 januari 2020. De VMSW informeert u via deze nieuwsflash over de documenten die momenteel klaarstaan op het SVK-intranet.

Verslag Overlegplatform VMSW-HUURpunt van 20 september

Op 20 september kwam het Overlegplatform VMSW-HUURpunt opnieuw bijeen.

Verslag provinciaal overleg online - opmerkingen welkom

U vindt het verslag van het provinciaal overleg op het SVK-intranet. Heeft u nog opmerkingen op het verslag? Bezorg ze ons ten laatste op 30 oktober 2019 op helpdesksvk@vmsw.be.

Correctie toelichting: dien uw aanvraag voor aanvullende subsidies in (nieuwsflash)

U ontving op donderdag 10 oktober een gecorrigeerde toelichting. Door een misverstand sloop ook daarin een fout.
Als bijlage bij deze nieuwsflash vindt u de juiste versie van de toelichting.

Dien uw aanvraag voor aanvullende subsidies in (nieuwsflash)

Erkende SVK’s kunnen in aanmerking komen voor een basissubsidie als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Krijgt u de basissubsidie? Dan kunt u ook een aanvullende subsidie voor 15 november aanvragen.

Verplichte kwartaalrapportering kwartaal 3 ten laatste op 30 oktober 2019 (nieuwsflash)

Elk gesubsidieerd SVK is verplicht om ten laatste op de 30e kalenderdag van ieder kwartaal aan de VMSW te rapporteren. U stuurt uw rapportering ten laatste op 30 oktober 2019 naar de VMSW.
 

Nieuwe licentieprijzen SVK@Plus vanaf 1 oktober (nieuwsflash)

De VMSW paste de licentieprijzen voor SVK@Plus aan. 

1345678910 Laatste