Nieuws

Aanvraag nieuwe huursubsidie: nieuwe afspraken Wonen-Vlaanderen over terugstorting (nieuwsflash)

De VMSW verstuurde op 30 juli 2019 en op 19 augustus 2019 een nieuwsflash over de nieuwe huursubsidie. Ondertussen heeft het Agentschap Wonen-Vlaanderen een regeling getroffen met het Rekenhof, waardoor er een nieuwe wending is. Als u kiest voor de uitbetaling van de nieuwe huursubsidie (die is meestal financieel voordeliger), dan hoeft u de oude huursubsidie niet meer terug te storten aan Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen zal het verschil bijpassen en storten op uw rekening. Dit is administratief en boekhoudkundig eenvoudiger te verwerken, zowel voor u als voor Wonen-Vlaanderen.  

Nieuwe functionaliteiten in Woningkenmerken (nieuwsflash)

Om de energiecorrectie en de vergoeding voor PV-installaties te berekenen, voegt de VMSW nog enkele functionaliteiten toe aan de toepassing Woningkenmerken. U leest in dit document over welke wijzigingen het gaat.

Aanvraag nieuwe huursubsidie: extra afspraken Wonen-Vlaanderen (nieuwsflash)

Op 30 juli 2019 verstuurde de VMSW een nieuwsflash over de stopzetting van de oude huursubsidie of huurpremie bij uw zittende huurders, bij de aanvraag van de nieuwe huursubsidie.

Aanvraag nieuwe huursubsidie: extra afspraken Wonen-Vlaanderen (nieuwsflash)

Op 30 juli 2019 verstuurde de VMSW een nieuwsflash over de stopzetting van de oude huursubsidie of huurpremie bij uw zittende huurders, bij de aanvraag van de nieuwe huursubsidie.

Geanonimiseerd overzicht van de FiGI-scores

Het geanonimiseerde overzicht van de FiGI-scores (2018) van alle SVK’s is klaar. U vindt de geüpdatete versie op het SVK-intranet.

De minimale dakisolatienorm wijzigt op 1 januari 2020 (nieuwsflash)

Op 24 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het optimalisatiebesluit woningkwaliteitsbewaking definitief goed. Dit nieuwe besluit bevat een belangrijke wijziging voor de energieprestatievereisten van de woningen die u inhuurt.

De minimale dakisolatienorm wijzigt op 1 januari 2020 (nieuwsflash)

Op 24 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het optimalisatiebesluit woningkwaliteitsbewaking definitief goed. Dit nieuwe besluit bevat een voor u belangrijke wijziging bij de beoordeling van de energieprestatievereisten van uw woningen. U leest meer op de website van Wonen-Vlaanderen.

Correctie nieuwsflash 4 juli 2019 over programmatieproces aankoop goede woningen (nieuwsflash)

In de nieuwsflash van 4 juli 2019 over het programmatieproces voor de aankoop van goede woningen bracht de VMSW één belangrijke wijziging aan: de link naar de simulatietabel goede woning is aangepast en leidt u naar de juiste recente simulatietabel. De inhoud van de nieuwsflash is verder niet gewijzigd. 

Start nieuwe Design and Build-procedure

De VMSW publiceerde op 1 augustus 2019 de procedure voor Design and Build 2019. Via deze nieuwe Design and Build 2019 wil de VMSW een raamcontract afsluiten met private ondernemers om sociale woningen te bouwen. Bouwpromotoren, aannemers en ondernemers ontwerpen en bouwen sociale woningen op gronden van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De ondernemers hebben tot 23 september 2019 tijd om in te schrijven voor fase 1 van de procedure

Start nieuwe Design and Build-procedure  (nieuwsflash)

De VMSW publiceerde op 1 augustus 2019 de procedure voor Design and Build 2019. Bouwpromotoren, aannemers en ondernemers ontwerpen en bouwen sociale woningen op uw gronden. De ondernemers hebben tot 23 september 2019 tijd om in te schrijven voor fase 1 van de procedure. Voldoet de inschrijver aan de selectiecriteria? Dan vraagt de VMSW een ontwerp van drie typewoningen en een schakeling van deze types uit te werken tegen 24 februari 2020. De VMSW stelt per provincie een laureaat aan en sluit er een raamcontract mee af.

1345678910 Laatste