Nieuws professionelen


Nieuws professionelen

Nieuwe versie e-Tendering sinds 8 januari 2018 (nieuwsflash)

Er is sinds 8 januari 2018 een nieuwe versie van e-Tendering. In deze versie kunt u ervoor kiezen om de ontvangst van aanvragen tot deelneming of offertes automatisch af te sluiten op het uiterste indieningstijdstip. Voorheen kon u dit enkel handmatig doen.

Keuzemenu voor het algemene nummer van de VMSW


Vanaf vrijdag 12 januari 2018 om 8 uur hoort u een keuzemenu als u belt naar het algemene nummer van de VMSW: 02 505 45 45. We helpen u verder onder keuzemenu 2 voor uw vragen over uw projecten, financieel beheer, rekening-courant, aankopen en verkopen, ... Onder keuzemenu 4 kunt u terecht voor vragen over de prestatiedatabank, opleidingen, toegang tot Woonnet, ...

 

Persbericht: Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO. Voor deze procedure voorziet ze in totaal 130 miljoen euro, 40 miljoen extra tegenover de vorige CBO-procedure. Via CBO wil de VMSW private ontwikkelaars stimuleren om sociale woningen t...

Nieuw adres van de VMSW vanaf 1 januari 2018 (nieuwsflash)

De VMSW verhuist vanaf 1 januari 2018 naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis.
U kunt ons vanaf dan vinden op ons nieuwe adres: Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel.
Ook onze regionale kantoren in Gent en Herentals verhuizen naar de Havenlaan 88. Kunt u vanaf 1 januari 2018 onze gegevens aanpassen in uw adressenbestand? Alvast bedankt!
 

Nieuwe normen en richtlijnen sociale woningbouw

De VMSW vernieuwde haar normen en richtlijnen voor sociale woningbouw. In september en oktober vinden informatiesessies plaats. 

Brandveiligheid bij gevelrenovatie (nieuwsflash)

Het WTCB publiceerde een nieuwe uitgave over brandveiligheid na de gevelbrand van de Londense Grenfell Tower.
In deze publicatie vindt u een overzicht van de geldende regelgeving. Deze regelgeving is enkel van toepassing op nieuwbouw. De VMSW stelt daarom voor de volgende bepaling op te nemen in uw bestekken, in afwachting van nieuwe richtlijnen: Bij een gevelrenovatie van bestaande gebouwen is de geldende regelgeving over brandveiligheid voor nieuwbouw van toepassing.
 

Lees het zomernummer van Woonwoord

Het zomernummer van Woonwoord ligt in de bus!

Telefonische bereikbaarheid van de VMSW-medewerkers die Skype testen

Momenteel testen ongeveer 30 medewerkers van de VMSW Skype voor Bedrijven. Hierdoor is het mogelijk dat u deze medewerkers tijdelijk minder goed kunt bereiken.

E-Procurement platform offline van 28 juni (18u) tot 4 juli (6u)

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking. Om de e-Procurement applicaties te kunnen aanpassen aan deze nieuwe regelgeving, zal het volledige e-Procurement platform offline zijn van woensdagavond 28 juni 2017 (18u) tot dinsdagochtend 4 juli 2017 (6u).

Oproep voor experimentele woonvormen (nieuwsflash)

Minister Homans lanceert een oproep voor experimentele woonvormen in een regelluwe proefomgeving. Hiermee wil ze innovatie in het Vlaamse woonbeleid aanmoedigen.