Nieuws

Project Bijlokestraat in Nazareth ingehuldigd

17 augustus 2017


Eind juni huldigden de sociale huisvestingsmaatschappijen Volkshaard en Kleine Landeigendom Het Volk hun project met 16 sociale huur- en 24 sociale koopwoningen in in Nazareth.

De huisvestingsmaatschappijen hebben ernaar gestreefd om samen met aannemer Damman en architect Luc Bosschem kwaliteitsvolle, hedendaagse, aangename en betaalbare woningen te creëren.

40 sociale huurders en kopers hebben op de site hun stekje gevonden. Maar toch voelt dit, omwille van de doordachte inplanting van de projecten en de voldoende open en groene ruimtes, niet als beklemmend aan. De gemeente Nazareth is een mooie en groene gemeente wat zich ook weerspiegelt in dit sociaal woonproject.

In Nazareth blijft de vraag naar betaalbare en degelijke huisvesting groot. 
Zo staan er momenteel 38 kandidaat kopers op de wachtlijst van sociale koopwoningen van Kleine Landeigendom het Volk en (schrik niet!) 1.023 unieke kandidaat huurders die Nazareth opgeven als hun voorkeurgemeente op de lijst van Volkshaard en SHM Vlaamse Ardennen. 123 van deze kandidaten wonen al in de gemeente Nazareth. Het te behalen objectief voor de gemeente was dan ook 90 sociale huurwoningen.

De huisvestingsmaatschappijen blijven dus inzetten op Nazareth. Een eerstvolgend project dat opgeleverd zal worden, is het project Wielkine. Door het faillissement van de aannemer is er helaas vertraging opgelopen maar de SHM's hopen de 30 appartementen volgend jaar in de zomer te kunnen opleveren.
Projecten die momenteel nog in studie zijn, zijn: 21 huurwoningen in de Stropstraat, 15 appartementen op de site van de pastorij in Eke en 8 appartementen in de Deinzestraat. Voor de koopsector zijn momenteel de 46 koopwoningen in de Drapstraat in studie.