Nieuws professionelen

Brandveiligheid bij gevelrenovatie (nieuwsflash)

11 augustus 2017

Het WTCB publiceerde een nieuwe uitgave over brandveiligheid na de gevelbrand van de Londense Grenfell Tower: brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen (juli 2017)

In deze publicatie vindt u een overzicht van de geldende regelgeving. Het WTCB kondigt hierin ook een aanpassing van de regelgeving aan.

Bepaling opnemen in uw bestek
Deze regelgeving is enkel van toepassing op nieuwbouw. Om de ERP-doelstellingen te halen, worden veel gevels bijkomend geïsoleerd. Ook daarbij is de brandveiligheid zeer belangrijk.
De VMSW stelt daarom voor de volgende bepaling op te nemen in uw bestekken, in afwachting van nieuwe richtlijnen: Bij een gevelrenovatie van bestaande gebouwen is de geldende regelgeving over brandveiligheid voor nieuwbouw van toepassing.

Heeft u hierover nog vragen? 
Dan kunt u terecht bij Bart Velleman, afdelingshoofd projectrealisatie, via bart.velleman@vmsw.be of 02 505 44 86.