Nieuws professionelen

Resultaten patrimoniumenquête

07 mei 2015
Eind 2014 vond een nieuwe patrimoniumbevraging plaats om de energetische toestand van het sociale huurpatrimonium in kaart te brengen. De resultaten tonen een vooruitgang tegenover de toestand bij de eerste bevraging in 2010.

De VMSW toont de evolutie voor de drie hoofddoelstellingen van het energierenovatieprogramma (ERP 2020): alle woningen moeten voorzien zijn van dakisolatie, enkele beglazing moet verdwijnen en de woningen moeten verwarmd worden met een performante verwarmingsinstallatie.

Op alle niveaus is een belangrijke vooruitgang geboekt. Het meest uitgesproken is de daling van het aantal eengezinshuizen zonder dakisolatie. Dit aandeel bedroeg in 2010 nog 38% en is intussen bijna gehalveerd tot 20% in 2014: dit zijn 15.000 huizen waarin nu dakisolatie aanwezig is. 

U leest alles resultaten in de toelichting bij de patrimoniumenquête onder statistieken.