Start kleine Design and Build-procedure in Limburg

Nieuws professionelen

Start van Design and Build-procedure voor kleine percelen in Limburg

16 november 2015

De VMSW publiceerde recent een nieuwe oproep Design and Build, voor de provincie Limburg. Via deze procedure 'kleine percelen' worden één of twee bouwteams aangesteld die drie jaar lang kleine percelen mogen ontwikkelen via een raamcontract. Het bestek, het kadasterplan en het liggingsplan staan op deze website in het luik voor private ontwikkelaars.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen tot 28 januari 2016. Als ze geselecteerd worden, dienen ze in de gunningsfase een ontwerp in voor een bouwterrein van de SHM Kempisch Tehuis.

Deze Design and Build procedure volgt op de procedure in West-Vlaanderen, waar bouwonderneming Damman de opdracht kreeg toegewezen.