Nieuws professionelen

Start nieuwe CBO-procedure (CBO nr.10)

30 oktober 2015

De VMSW start een nieuwe CBO-procedure (CBO nr. 10). Bij deze publiek-private samenwerking stellen geïnteresseerde bouwpromotoren, aannemers en ontwikkelaars  en totaalproject voor: ze staan in voor het grondaanbod, het ontwerp en de bouw van de sociale woningen.

Voor deze procedure is een budget voorzien van:

  • 60 miljoen euro voor sociale huurwoningen
  • 30 miljoen euro voor sociale koopwoningen

De VMSW ontving van 65 van de 100 sociale huisvestingsmaatschappijen een lastgeving. Dit betekent dat zij (delen van) hun werkgebied ter beschikking stellen voor deze CBO-procedure. Inschrijven voor deze eerste fase kan tot en met 14 januari 2016.

Alle documentatie en informatie vindt u op de webpagina's over CBO